PIT-12 pracownik może złożyć nie później niż 9 stycznia

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

Pracownik chcący uwolnić się od obowiązku samodzielnego rozliczania swoich rocznych dochodów, może w tym zakresie skorzystać z pomocy pracodawcy. W tym celu ma prawo złożyć przed 10 stycznia swojemu płatnikowi oświadczenie PIT-12. W 2017 r. ostatni dzień na złożenie ww. druku to 9 stycznia (poniedziałek).

Na podstawie omawianego oświadczenia płatnik (pracodawca) oblicza roczny podatek za pracownika na formularzu PIT-40 i przekazuje go do końca lutego podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.
Przedłożenie PIT-12 jest równoznaczne z oświadczeniem, że zatrudniony m.in.:

  • poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (jeśli pracownik przykładowo zmieniał pracę lub łączył zatrudnienie w kilku różnych miejscach, będzie musiał rozliczyć się sam),
  • nie korzysta z odliczeń, z wyjątkiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz kwoty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu (jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek na podatek),
  • nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów wspólnie z małżonkiem lub na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

Informator Kadrowo - Płacowy 2018

Podkreślmy, że rozliczenie pracownika na formularzu PIT-40 nie przekreśla możliwości samodzielnego rozliczenia się przez podwładnego z podatku na zeznaniu rocznym (np. na PIT-37). Jeśli przykładowo zatrudniony będzie chciał skorzystać z przysługującej mu ulgi podatkowej, wówczas  otrzymany od pracodawcy PIT-40 traktuje jak informację podatkową, na podstawie której wypełni własne zeznanie na odpowiednim PIT do końca kwietnia.

KOMPENDIUM KADR i PŁAC nowe wydanie na 2018 rok
Informator Kadrowo - Płacowy 2018

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *