Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny

Pobierz za darmo „Wzór oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy” w formacie doc. Od 1 kwietnia 2020 r. osoba poddana obowiązkowej kwarantannie, która przekroczyła granicę po 31 marca 2020 r., odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. To oznacza, że za okres obowiązkowej kwarantanny osoby te mają prawo do świadczeń z tytułu choroby. W celu ich…

czytaj więcej ➤

Wzór wniosku o dofinansowanie

Pobierz za darmo „Wzór wniosku o dofinansowanie” w formacie Word .doc. Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19

czytaj więcej ➤
1 2