Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej (+kalkulator i lista płac)

Listy Płac 2024 po najnowszych zmianach przepisów

Od 26 kwietnia 2023 r. pracownicy mają możliwość korzystania w ciągu roku kalendarzowego ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w wymiarze 2 dni albo 16 godzin (art. 1481 Kodeksu pracy). Pomimo, iż wspomniana nowość funkcjonuje już od dłuższego czasu, to w jej kontekście pojawiają się nadal wątpliwości. Jedna z nich dotyczy sposobu kalkulowania wynagrodzenia za omawianą nieobecność…

czytaj więcej ➤

Autorskie koszty uzyskania przychodu 2024 – jak rozliczać listę płac pracownika

Listy Płac 2024 po najnowszych zmianach przepisów

Koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% można stosować nie tylko w przypadku umów o dzieło, ale również np. przy umowach o pracę. Przypomnijmy, że 50-procentowe koszty uzyskania przychodów, uwzględnianie przy kalkulowaniu zaliczek podatkowych, nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

czytaj więcej ➤