Kalkulatory online dla kadr i płac

Przydatne Kalkulatory Online dla Kadr i Płac. Kalkulator wynagrodzeń, kalkulator potrąceń, kalkulator stażu pracy i wiele innych. Dzięki nim w prosty sposób można np. ustalić staż pracy, okres wypowiedzenia czy rozliczyć listę płac z różnymi należnościami / świadczeniami (takimi jak np. zasiłek chorobowy, wpłata PPK czy świadczenia pozapłacowe). Poznaj swoich nowych Asystentów Kadrowo-Płacowych. Do ciężkich prac – z zakresu kadr i płac. Wyliczają netto (przy różnych świadczeniach), przeliczają na brutto, wskazują okresy wypowiedzenia, obliczają kwoty potrąceń, ustalają staż pracy, kalkulują wynagrodzenie za przepracowany czas i nie tylko. Wspierają zawodowo! Szybko, precyzyjnie, niezawodnie!

Sprawdź praktyczne kalkulatory:

Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem zmian przewidzianych od 1 stycznia 2023 r.
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2023 Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem zmian przewidzianych od 1 stycznia 2023 r.
Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem zmian przewidzianych od 1 stycznia 2023 r.

Kliknij i Sprawdź

 

Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy z uwzględnieniem zmian przewidzianych w 2023 r.
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2023 Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy z uwzględnieniem zmian przewidzianych w 2023 r.
Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy z uwzględnieniem zmian przewidzianych w 2023 r.

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: , , , , :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Kliknij i Sprawdź

 

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r.
🧮 Kalkulator Online Minimalne wynagrodzenie w 2023 r.
Kalkulator prezentuje obowiązującą w 2023 r. wysokość: pracowniczej płacy minimalnej, minimalnej stawki godzinowej, kwot dodatków za pracę w porze nocnej, najniższej podstawy świadczeń chorobowych i wynikających z niej stawek dziennych, kwoty wolnej od potrąceń dotyczącej pracowników, kwoty odpraw.

Kliknij i Sprawdź

 

Jak od 1 stycznia 2023 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2023 Jak od 1 stycznia 2023 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę
Jak od 1 stycznia 2023 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę

Kliknij i Sprawdź

 

Jak od stycznia 2023 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy (z umowy zlecenia)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2023 Jak od stycznia 2023 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy (z umowy zlecenia)
Jak od stycznia 2023 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy (z umowy zlecenia)

Kliknij i Sprawdź

 

Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika od 1 stycznia 2023 r.
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2023 Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika od 1 stycznia 2023 r.
Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika od 1 stycznia 2023 r.

Kliknij i Sprawdź

 

Przeliczenie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w 2023 r.
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2023 Przeliczenie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w 2023 r.
Przeliczenie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w 2023 r.

Kliknij i Sprawdź

 

Przeliczanie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2023 r.
🧮 Kalkulator Online 2023 Przeliczanie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2023 r.
Przeliczanie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2023 r.

Kliknij i Sprawdź

Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem zmian wprowadzonych od 1 lipca 2022 r.
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń pracownika w ujęciu miesięcznym od 1 lipca 2022 r.  (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)
Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem zmian wprowadzonych od 1 lipca 2022 r.?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń pracownika w ujęciu rocznym (pobór zaliczki na podatek)
Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)

Kliknij i Sprawdź

 

Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń pracownika w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów)

Kliknij i Sprawdź

 

Jak przeliczyć netto na brutto (umowa zlecenia) po zmianach od lipca 2022 r.?
🧮 Kalkulator Online – Przelicznik Netto na Brutto (umowa zlecenia) po zmianach od lipca 2022 r.
Jak przeliczyć netto na brutto (umowa zlecenia) po zmianach od lipca 2022 r.?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak przeliczyć netto na brutto (umowa o pracę) po zmianach od lipca 2022 r.?
🧮 Kalkulator Online – Przelicznik Netto na Brutto (umowa o pracę) po zmianach od lipca 2022 r.
Jak przeliczyć netto na brutto (umowa o pracę) po zmianach od lipca 2022 r.?

Kliknij i Sprawdź

Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od lipca 2022 kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
🧮 Kalkulator Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od lipca 2022 r. kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od lipca 2022 r. kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kliknij i Sprawdź

Jak obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę
Jak od lipca 2022 r. obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?

Kliknij i Sprawdź

Jak obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z umowy zlecenia
Jak od lipca 2022 r. obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy z uwzględnianiem zmian mających obowiązywać od 1 lipca 2022 r.
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń od 1 lipca 2022 (umowa zlecenia i o dzieło – pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)
Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy z uwzględnianiem zmian przewidzianych od 1 lipca 2022 r.?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2022 – Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)

Kliknij i Sprawdź

 

Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2022 – Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT)

Kliknij i Sprawdź

 

Jak po zmianach od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?
🧮 Kalkulator Online – Rozliczenie wynagrodzenia oddelegowanego pracownika po zmianach od lipca 2022 r.
Jak po zmianach od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak rozliczać świadczenia wypłacane / przyznawane cudzoziemcom po zmianach od lipca 2022 r.?
🧮 Kalkulator Online – Kalkulator wynagrodzeń – rozliczanie podatkowo-składkowe cudzoziemców
Jak rozliczać świadczenia wypłacane / przyznawane cudzoziemcom po zmianach od lipca 2022 r.?

Kliknij i Sprawdź

Kalkulator wynagrodzeń 2022 kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
🧮 Kalkulator Kalkulator wynagrodzeń 2022 kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Kalkulator wynagrodzeń 2022 kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć wynagrodzenie umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)?
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2022 (umowa o pracę – pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT) – uwzględnia zmiany od 8 stycznia 2022 r.
Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto z umowy o pracę (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć wynagrodzenie umowa zlecenia (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)?
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2022 (umowa zlecenia – pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT) – uwzględnia zmiany od 8 stycznia 2022 r.
Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto z umowy zlecenia (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika (Polski Ład)?
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2022 – Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika (Polski Ład) – uwzględnia nowy mechanizm pobierania zaliczek podatkowych
Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika (Polski Ład)?

Kliknij i Sprawdź

Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2022 – Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)

Kliknij i Sprawdź

 

Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2022 – Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)

Kliknij i Sprawdź

 

Kalkulator - Wymiar urlopu wypoczynkowego za dany okres bieżącego roku
🧮 Kalkulator – Wymiar urlopu wypoczynkowego za dany okres bieżącego roku
Kalkulator – Wymiar urlopu wypoczynkowego za dany okres bieżącego roku
Kliknij i Sprawdź

 

Kalkulator pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu zawodowym
🧮 Kalkulator pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu zawodowym
Kalkulator pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu zawodowym
Kliknij i Sprawdź

 

Jak rozliczać wynagrodzenia według założeń Polskiego Ładu
🧮 Kalkulator wynagrodzeń – rozliczanie wynagrodzenia pracowników według założeń Polskiego Ładu
Jak rozliczać wynagrodzenia pracowników według założeń Polskiego Ładu?
Kliknij i Sprawdź

 

Kalkulatory (Osobisty Ekspert) - wyjątkowe kalkulatory z ćwiczeniami do rozwiązania i prawidłowymi obliczeniami
🧮 Kalkulatory (Osobisty Ekspert) – wyjątkowe kalkulatory z ćwiczeniami do rozwiązania i prawidłowymi obliczeniami
Kalkulatory (Osobisty Ekspert) – wyjątkowe kalkulatory z ćwiczeniami do rozwiązania i prawidłowymi obliczeniami
Kliknij i Sprawdź

 

Jak ustalać wymiar czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym?
🧮 Kalkulator Online – Kalkulator – Wymiar czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym
Jak ustalać wymiar czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?
🧮 Kalkulator Online – Kalkulator – Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Jak obliczać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?
🧮 Kalkulator Online – Kalkulator wynagrodzeń – wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Jak obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczać wynagrodzenie za nadgodziny?
🧮 Kalkulator Online – Kalkulator – Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
Jak obliczać wynagrodzenie za nadgodziny?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczać odprawy należne pracownikom?
🧮 Kalkulator Online – Kalkulator – Jak obliczać odprawy należne pracownikom
Jak obliczać odprawy należne pracownikom?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak wypełnić PIT-11 i rozliczać w ujęciu rocznym świadczenia pracowników i zleceniobiorców
🧮 Kalkulator Online – Kalkulator – Jak wypełnić PIT-11 i rozliczać w ujęciu rocznym świadczenia pracowników i zleceniobiorców
Jak wypełnić PIT-11 i rozliczać w ujęciu rocznym świadczenia pracowników i zleceniobiorców
Kliknij i Sprawdź

 

Jak ustalać wymiar czasu pracy?
🧮 Kalkulator Online – Wymiar czasu pracy 2021
Jak ustalać wymiar czasu pracy?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczać wynagrodzenie za chorobę oraz zasiłek chorobowy, opiekuńczy, wypadkowy i macierzyński?
🧮 Kalkulator Online – Wyliczanie świadczeń chorobowych
Jak obliczać wynagrodzenie za chorobę oraz zasiłek chorobowy, opiekuńczy, wypadkowy i macierzyński?
Kliknij i Sprawdź

 

Współczynnik do ekwiwalentu
🧮 Kalkulator Online – Współczynnik do ekwiwalentu
Współczynnik do ekwiwalentu
Kliknij i Sprawdź

 

Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?
🧮 Kalkulator Online – Rozliczenie wynagrodzenia oddelegowanego pracownika
Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak ustalić okres wypowiedzenia i datę rozwiązania umowy o pracę?
🧮 Kalkulator Online – Ustalanie okresu wypowiedzenia i daty rozwiązania umowy o pracę
Jak ustalić okres wypowiedzenia i datę rozwiązania umowy o pracę?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak rozliczać wynagrodzenie w ujęciu rocznym?
🧮 Kalkulator Online – Kalkulator wynagrodzeń w ujęciu rocznym – umowa o pracę (zerowy PIT)
Jak rozliczać wynagrodzenie w ujęciu rocznym?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak rozliczać świadczenia wypłacane / przyznawane cudzoziemcom?
🧮 Kalkulator Online – Kalkulator wynagrodzeń – rozliczanie podatkowo-składkowe cudzoziemców
Jak rozliczać świadczenia wypłacane / przyznawane cudzoziemcom?

Kliknij i Sprawdź

Jak obliczyć wynagrodzenie umowa zlecenia i o dzieło (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)?
🧮 Kalkulator Online – Wynagrodzeń – umowa zlecenia i o dzieło (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)
Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto z umowy zlecenia i o dzieło (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć wynagrodzenia należności ze stosunku pracy?
🧮 Kalkulator Online – Wynagrodzeń – należności ze stosunku pracy
Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto pracownika (należności ze stosunku pracy)?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak ustalić liczbę nadgodzin?
🧮 Kalkulator Online – Ustalanie liczby nadgodzin
Jak ustalić liczbę nadgodzin?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak przeliczyć netto na brutto (umowa zlecenia)?
🧮 Kalkulator Online – Przelicznik Netto na Brutto (umowa zlecenia)
Jak przeliczyć netto na brutto (umowa zlecenia)?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak przeliczyć netto na brutto (umowa o pracę)?
🧮 Kalkulator Online – Przelicznik Netto na Brutto (umowa o pracę)
Jak przeliczyć netto na brutto (umowa o pracę)?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę
Jak obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć kwotę pomniejszenia wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy?
🧮 Kalkulator Online – Obliczanie kwoty pomniejszenia wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy
Jak obliczyć kwotę pomniejszenia wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy (wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca)?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z umowy zlecenia
Jak obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć staż pracy?
🧮 Kalkulator Online – Ustalanie stażu pracy
Jak obliczyć staż pracy?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło (opodatkowanie ryczałtem)?
🧮 Kalkulator Online – Wynagrodzeń – umowa zlecenia i o dzieło (opodatkowanie ryczałtem)
Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto z umowy zlecenia i o dzieło (opodatkowanie ryczałtem)?
Kliknij i Sprawdź

Jak obliczyć kwotę potrącenia z zasiłku z ubezpieczenia społecznego?
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia społecznego
Jak obliczyć kwotę potrącenia z zasiłku z ubezpieczenia społecznego?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć wynagrodzenie - kontrakt menedżerski (pobór zaliczki na podatek)?
🧮 Kalkulator Online – Wynagrodzeń – kontrakt menedżerski (pobór zaliczki na podatek)
Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto – kontrakt menedżerski (pobór zaliczki na podatek)?
Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć wynagrodzenie umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek) w ujęciu rocznym?
🧮 Kalkulator Online – Wynagrodzeń w ujęciu rocznym – umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek)
Jak rozliczyć wynagrodzenie – umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek) w ujęciu rocznym?
Kliknij i Sprawdź

 

 

Komentarz do “Kalkulatory online dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *