Kalkulatory online dla kadr i płac

Kalkulatory Online Dla Kadr i Płac

Przydatne Kalkulatory Online dla Kadr i Płac. Kalkulator wynagrodzeń, kalkulator potrąceń, kalkulator stażu pracy i wiele innych. Dzięki nim w prosty sposób można np. ustalić staż pracy, okres wypowiedzenia czy rozliczyć listę płac z różnymi należnościami / świadczeniami (takimi jak np. zasiłek chorobowy, wpłata PPK czy świadczenia pozapłacowe). Poznaj swoich nowych Asystentów Kadrowo-Płacowych. Do ciężkich prac – z zakresu kadr i płac. Wyliczają netto (przy różnych świadczeniach), przeliczają na brutto, wskazują okresy wypowiedzenia, obliczają kwoty potrąceń, ustalają staż pracy, kalkulują wynagrodzenie za przepracowany czas i nie tylko. Wspierają zawodowo! Szybko, precyzyjnie, niezawodnie!

Sprawdź praktyczne kalkulatory:

Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem zmian przewidzianych od 1 stycznia 2023 r.

Kalkulator Wynagrodzeń 2023 Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem zmian przewidzianych od 1 stycznia 2023 r.

Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem zmian przewidzianych od 1 stycznia 2023 r.

Kliknij i Sprawdź

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

 

Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy z uwzględnieniem zmian przewidzianych w 2023 r.

Kalkulator Wynagrodzeń 2023 Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy z uwzględnieniem zmian przewidzianych w 2023 r.

Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy z uwzględnieniem zmian przewidzianych w 2023 r.

Kliknij i Sprawdź

 

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r.

Kalkulator Online Minimalne wynagrodzenie w 2023 r.

Kalkulator prezentuje obowiązującą w 2023 r. wysokość: pracowniczej płacy minimalnej, minimalnej stawki godzinowej, kwot dodatków za pracę w porze nocnej, najniższej podstawy świadczeń chorobowych i wynikających z niej stawek dziennych, kwoty wolnej od potrąceń dotyczącej pracowników, kwoty odpraw.

Kliknij i Sprawdź

 

Jak od 1 stycznia 2023 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę

Kalkulator Wynagrodzeń 2023 Jak od 1 stycznia 2023 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę

Jak od 1 stycznia 2023 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę

Kliknij i Sprawdź

 

Jak od stycznia 2023 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy (z umowy zlecenia)

Kalkulator Wynagrodzeń 2023 Jak od stycznia 2023 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy (z umowy zlecenia)

Jak od stycznia 2023 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy (z umowy zlecenia)

Kliknij i Sprawdź

 

Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika od 1 stycznia 2023 r.

Kalkulator Wynagrodzeń 2023 Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika od 1 stycznia 2023 r.

Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika od 1 stycznia 2023 r.

Kliknij i Sprawdź

 

Przeliczenie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w 2023 r.

Kalkulator Wynagrodzeń 2023 Przeliczenie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w 2023 r.

Przeliczenie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w 2023 r.

Kliknij i Sprawdź

 

Przeliczanie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2023 r.

Kalkulator Online 2023 Przeliczanie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2023 r.

Przeliczanie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2023 r.

Kliknij i Sprawdź

 

Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem zmian wprowadzonych od 1 lipca 2022 r.

Kalkulator Wynagrodzeń pracownika w ujęciu miesięcznym od 1 lipca 2022 r. pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)

Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem zmian wprowadzonych od 1 lipca 2022 r.?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)

Kalkulator Wynagrodzeń pracownika w ujęciu rocznym (pobór zaliczki na podatek)

Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)

Kliknij i Sprawdź

 

Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów)

Kalkulator Wynagrodzeń pracownika w ujęciu rocznym (zerowy PIT)

Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów)

Kliknij i Sprawdź

 

Jak przeliczyć netto na brutto (umowa zlecenia) po zmianach od lipca 2022 r.?

Kalkulator Online – Przelicznik Netto na Brutto (umowa zlecenia) po zmianach od lipca 2022 r.

Jak przeliczyć netto na brutto (umowa zlecenia) po zmianach od lipca 2022 r.?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak przeliczyć netto na brutto (umowa o pracę) po zmianach od lipca 2022 r.?

Kalkulator Online – Przelicznik Netto na Brutto (umowa o pracę) po zmianach od lipca 2022 r.

Jak przeliczyć netto na brutto (umowa o pracę) po zmianach od lipca 2022 r.?

Kliknij i Sprawdź

 

Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od lipca 2022 kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kalkulator Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od lipca 2022 r. kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kalkulator wynagrodzeń po zmianach od lipca 2022 r. kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?

Kalkulator Online – Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę

Jak od lipca 2022 r. obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?

Kalkulator Online – Potrącenia z umowy zlecenia

Jak od lipca 2022 r. obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy z uwzględnianiem zmian mających obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Kalkulator Wynagrodzeń od 1 lipca 2022 (umowa zlecenia i o dzieło – pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)

Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy z uwzględnianiem zmian przewidzianych od 1 lipca 2022 r.?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)

Kalkulator Wynagrodzeń 2022 – Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)

Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)

Kliknij i Sprawdź

 

Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT)

Kalkulator Wynagrodzeń 2022 – Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT)

Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT)

Kliknij i Sprawdź

 

Jak po zmianach od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?

Kalkulator Online – Rozliczenie wynagrodzenia oddelegowanego pracownika po zmianach od lipca 2022 r.

Jak po zmianach od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak rozliczać świadczenia wypłacane / przyznawane cudzoziemcom po zmianach od lipca 2022 r.?

Kalkulator Online – Kalkulator wynagrodzeń – rozliczanie podatkowo-składkowe cudzoziemców

Jak rozliczać świadczenia wypłacane / przyznawane cudzoziemcom po zmianach od lipca 2022 r.?

Kliknij i Sprawdź

 

Kalkulator wynagrodzeń 2022 kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kalkulator Kalkulator wynagrodzeń 2022 kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kalkulator wynagrodzeń 2022 kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć wynagrodzenie umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)?

Kalkulator Wynagrodzeń 2022 (umowa o pracę – pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT) – uwzględnia zmiany od 8 stycznia 2022 r.

Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto z umowy o pracę (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć wynagrodzenie umowa zlecenia (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)?

Kalkulator Wynagrodzeń 2022 (umowa zlecenia – pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT) – uwzględnia zmiany od 8 stycznia 2022 r.

Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto z umowy zlecenia (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika (Polski Ład)?

Kalkulator Wynagrodzeń 2022 – Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika (Polski Ład) – uwzględnia nowy mechanizm pobierania zaliczek podatkowych

Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika (Polski Ład)?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)

Kalkulator Wynagrodzeń 2022 – Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)

Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)

Kliknij i Sprawdź

 

Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)

Kalkulator Wynagrodzeń 2022 – Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)

Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)

Kliknij i Sprawdź

 

Kalkulator - Wymiar urlopu wypoczynkowego za dany okres bieżącego roku

Kalkulator – Wymiar urlopu wypoczynkowego za dany okres bieżącego roku

Kalkulator – Wymiar urlopu wypoczynkowego za dany okres bieżącego roku

Kliknij i Sprawdź

 

Kalkulator pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu zawodowym

Kalkulator pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu zawodowym

Kalkulator pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu zawodowym

Kliknij i Sprawdź

 

Jak rozliczać wynagrodzenia według założeń Polskiego Ładu

Kalkulator wynagrodzeń – rozliczanie wynagrodzenia pracowników według założeń Polskiego Ładu

Jak rozliczać wynagrodzenia pracowników według założeń Polskiego Ładu?

Kliknij i Sprawdź

 

Kalkulatory (Osobisty Ekspert) - wyjątkowe kalkulatory z ćwiczeniami do rozwiązania i prawidłowymi obliczeniami

Kalkulatory (Osobisty Ekspert) – wyjątkowe kalkulatory z ćwiczeniami do rozwiązania i prawidłowymi obliczeniami

Kalkulatory (Osobisty Ekspert) – wyjątkowe kalkulatory z ćwiczeniami do rozwiązania i prawidłowymi obliczeniami

Kliknij i Sprawdź

Jak ustalać wymiar czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym?

Kalkulator Online – Kalkulator – Wymiar czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym

Jak ustalać wymiar czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Kalkulator Online – Kalkulator – Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Jak obliczać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

Kalkulator Online – Kalkulator wynagrodzeń – wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Jak obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczać wynagrodzenie za nadgodziny?

Kalkulator Online – Kalkulator – Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Jak obliczać wynagrodzenie za nadgodziny?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczać odprawy należne pracownikom?

Kalkulator Online – Kalkulator – Jak obliczać odprawy należne pracownikom

Jak obliczać odprawy należne pracownikom?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak wypełnić PIT-11 i rozliczać w ujęciu rocznym świadczenia pracowników i zleceniobiorców

Kalkulator Online – Kalkulator – Jak wypełnić PIT-11 i rozliczać w ujęciu rocznym świadczenia pracowników i zleceniobiorców

Jak wypełnić PIT-11 i rozliczać w ujęciu rocznym świadczenia pracowników i zleceniobiorców

Kliknij i Sprawdź

 

Jak ustalać wymiar czasu pracy?

Kalkulator Online – Wymiar czasu pracy 2021

Jak ustalać wymiar czasu pracy?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczać wynagrodzenie za chorobę oraz zasiłek chorobowy, opiekuńczy, wypadkowy i macierzyński?

Kalkulator Online – Wyliczanie świadczeń chorobowych

Jak obliczać wynagrodzenie za chorobę oraz zasiłek chorobowy, opiekuńczy, wypadkowy i macierzyński?

Kliknij i Sprawdź

 

Współczynnik do ekwiwalentu

Kalkulator Online – Współczynnik do ekwiwalentu

Współczynnik do ekwiwalentu

Kliknij i Sprawdź

 

Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?

Kalkulator Online – Rozliczenie wynagrodzenia oddelegowanego pracownika

Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak ustalić okres wypowiedzenia i datę rozwiązania umowy o pracę?

Kalkulator Online – Ustalanie okresu wypowiedzenia i daty rozwiązania umowy o pracę

Jak ustalić okres wypowiedzenia i datę rozwiązania umowy o pracę?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak rozliczać wynagrodzenie w ujęciu rocznym?

Kalkulator Online – Kalkulator wynagrodzeń w ujęciu rocznym – umowa o pracę (zerowy PIT)

Jak rozliczać wynagrodzenie w ujęciu rocznym?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak rozliczać świadczenia wypłacane / przyznawane cudzoziemcom?

Kalkulator Online – Kalkulator wynagrodzeń – rozliczanie podatkowo-składkowe cudzoziemców

Jak rozliczać świadczenia wypłacane / przyznawane cudzoziemcom?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć wynagrodzenie umowa zlecenia i o dzieło (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)?

Kalkulator Online – Wynagrodzeń – umowa zlecenia i o dzieło (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)

Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto z umowy zlecenia i o dzieło (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć wynagrodzenia należności ze stosunku pracy?

Kalkulator Online – Wynagrodzeń – należności ze stosunku pracy

Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto pracownika (należności ze stosunku pracy)?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak ustalić liczbę nadgodzin?

Kalkulator Online – Ustalanie liczby nadgodzin

Jak ustalić liczbę nadgodzin?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak przeliczyć netto na brutto (umowa zlecenia)?

Kalkulator Online – Przelicznik Netto na Brutto (umowa zlecenia)

Jak przeliczyć netto na brutto (umowa zlecenia)?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak przeliczyć netto na brutto (umowa o pracę)?

Kalkulator Online – Przelicznik Netto na Brutto (umowa o pracę)

Jak przeliczyć netto na brutto (umowa o pracę)?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?

Kalkulator Online – Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę

Jak obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć kwotę pomniejszenia wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy?

Kalkulator Online – Obliczanie kwoty pomniejszenia wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy

Jak obliczyć kwotę pomniejszenia wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy (wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca)?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?

Kalkulator Online – Potrącenia z umowy zlecenia

Jak obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć staż pracy?

Kalkulator Online – Ustalanie stażu pracy

Jak obliczyć staż pracy?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło (opodatkowanie ryczałtem)?

Kalkulator Online – Wynagrodzeń – umowa zlecenia i o dzieło (opodatkowanie ryczałtem)

Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto z umowy zlecenia i o dzieło (opodatkowanie ryczałtem)?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć kwotę potrącenia z zasiłku z ubezpieczenia społecznego?

Kalkulator Online – Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia społecznego

Jak obliczyć kwotę potrącenia z zasiłku z ubezpieczenia społecznego?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć wynagrodzenie - kontrakt menedżerski (pobór zaliczki na podatek)?

Kalkulator Online – Wynagrodzeń – kontrakt menedżerski (pobór zaliczki na podatek)

Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto – kontrakt menedżerski (pobór zaliczki na podatek)?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć wynagrodzenie umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek) w ujęciu rocznym?

Kalkulator Online – Wynagrodzeń w ujęciu rocznym – umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek)

Jak rozliczyć wynagrodzenie – umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek) w ujęciu rocznym?

Kliknij i Sprawdź

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Kalkulatory online dla kadr i płac”

  1. Magdalena

    Jestem bardzo zadowolona, kalkulatory są bardzo przydatne, zawsze pod ręką, nie traci się czasu na poszukiwania.

Skomentuj artykuł