PIT-11 za 2023 – jak wypełniać, wzór, przykłady

Artykuły z tematyki podatek dochodowy

Prawidłowe sporządzenie PIT-11 niestety nie należy obecnie do najprostszych zadań. Szczególnie skomplikowane bywa przygotowywanie wspomnianej informacji dla osób korzystających z „zerowego PIT” i/lub pobierających zasiłki z ubezpieczenia społecznego należne w razie choroby, opieki, wypadku czy macierzyństwa. PIT-11 za 2023 r. sporządzić trzeba według wzoru w wersji 29 i wysłać: do właściwego urzędu skarbowego drogą elektroniczną w terminie do 31 stycznia…

czytaj więcej ➤

Nowa informacja o warunkach zatrudnienia + wzór

Najnowsze zmiany przepisów na 2023 roku w kadrach i płacach

Informacja o warunkach zatrudnienia jest dokumentem wskazującym pracownikowi wiele istotnych kwestii dotyczących pozostawania w stosunku pracy. Zasady jej sporządzania znacząco zostały zmodyfikowane ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

czytaj więcej ➤

Nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 23 maja 2023 r.

Materiały cyfrowe dla działu kadr i płac do pobrania za darmo

23 maja 2023 r. to dzień wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 912). Jego celem jest dostosowanie treści świadectwa pracy do modyfikacji w uprawnieniach pracowniczych wprowadzanych nowelizacjami przepisów K.p.

czytaj więcej ➤

Umowa o pracę na okres próbny od 26 kwietnia 2023 r. (zmiany work-life balance +nowy wzór)

Work-life balance

26 kwietnia 2023 r. to dzień wyznaczający m.in. początek obowiązywania zmian w Kodeksie pracy implementujących postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Przewidują one m.in. nowe rozwiązania w zakresie umowy o pracę na okres próbny.

czytaj więcej ➤

Indywidualne porozumienie w sprawie wykonywania pracy zdalnej – wzór

Praca zdalna wzory dokumentów do pobrania

Po znowelizowaniu przepisów, praca zdalna musi być wykonywana już tylko w oparciu o regulacje Kodeksu pracy. Stanowią one m.in., że jeśli w kwestii świadczenia pracy „na odległość” nie zostanie zawarte porozumienie między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi) i nie został wydany regulamin pracy zdalnej, wówczas zasady świadczenia omawianej pracy powinny być określone w polecenie pracodawcy lub porozumieniu…

czytaj więcej ➤

Regulamin pracy zdalnej – wzór 2023

Praca zdalna wzory dokumentów do pobrania

Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna powinna być wykonywana na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Wskazują one m.in. zasady zdalnego pracowania, dokumenty, na podstawie których praca na odległość powinna być świadczona oraz to, co w takich dokumentach musi się znaleźć. Jednym ze wspomnianych dokumentów jest regulamin pracy zdalnej.

czytaj więcej ➤

Nowe wzory dokumentów kadrowych 2023 (work-life balance)

Work-life balance - wzory dokumentów

Od 26 kwietnia 2023 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Implementuje ona do polskiego systemu prawnego rozwiązania przewidziane w dwóch dyrektywach UE: tzw. dyrektywie work life balance oraz dyrektywie ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Z uwagi na powyższe, redakcja SerwisKadrowego.pl przygotowała szereg nowych…

czytaj więcej ➤

Umowa zlecenia 2023 – kiedy stosować, jak rozliczać + wzór

Wszystko o umowach zlecenia i o dzieło

Wraz z początkiem 2023 r. zaczęły obowiązywać znaczące zmiany w sposobie rozliczania umów zlecenia, które w dalszym ciągu – pomimo kolejnych zapowiedzi co do ich pełnego ozusowania – należą do bardzo popularnych umów cywilnoprawnych (zaliczanych do tzw. umów starannego działania). Co ważne, w przypadku zleceniobiorców – z pewnymi wyjątkami wynikającymi z art. 1 i 8d ustawy z 10 października 2002…

czytaj więcej ➤

Nowy wzór PIT-2 od 1 stycznia 2023 r. – jak wypełnić krok po kroku

Nowy wzór PIT-2 od 1 stycznia 2023 r. - jak wypełnić krok po kroku

Od 1 stycznia 2023 r. przewidziano szereg nowych zasad składania oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z tym, resort finansów, do celów zastosowania lub zaprzestania stosowania kwoty zmniejszającej podatek oraz określonych preferencji podatkowych w postaci m.in. wspólnego opodatkowania dochodów, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy zwolnień podatkowych, przygotował nowy wzór PIT-2.…

czytaj więcej ➤
1 2 3 7