Nota prawna

Artykuły publikowane na stronach serwiskadrowego.pl nie stanowią porad prawnych ani wykładni prawa.

Interpretacje zawarte w serwisie nie stanowią porad prawnych, odnoszą się do sytuacji przedstawionych przez wnioskodawców oraz stanu prawnego obowiązującego w chwili ich wydania.

Autorzy serwisu:

  • nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści artykułów publikowanych na stronach serwiskadrowego.pl;
  • zastrzegają sobie prawo do zmiany treści wpisów, w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa lub praktyki organów administracji.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie tekstów (lub ich fragmentów) zawartych na stronach serwiskadrowego.pl bez pisemnej zgody autorów jest zabronione.