Rozliczenia płacowe popularnych świadczeń – praktyczna tabela

Jak wiemy, obowiązkiem każdego pracodawcy jako płatnika jest prawidłowe rozliczanie świadczeń należnych zatrudnionym osobom pod względem podatkowo-składkowym. Istotne jest również właściwe rozstrzyganie kwestii związanych z tym, czy dana należność powinna być uwzględniana w podstawie wynagrodzenia urlopowego, ekwiwalentu za urlop oraz świadczeń chorobowych. Poniżej praktyczna tabela dotycząca poruszonych zagadnień: 

Rodzaj świadczenia Kwestie związane z PIT, składki ZUS oraz podstawą urlopową, ekwiwalentową i chorobową
Wynagrodzenie zasadnicze (określone stałą stawką miesięczną lub stawką godzinową) PIT tak
Składki ZUS tak
Czy wchodzi do podstawy wynagrodzenia za urlop? tak
Czy wchodzi do podstawy ekwiwalentu za urlop? tak
Czy wchodzi do podstawy świadczeń chorobowych w trakcie zatrudnienia? tak
Czy wchodzi do podstawy świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia? tak
Premie uznaniowe / nagrody PIT tak
Składki ZUS tak
Czy wchodzi do podstawy wynagrodzenia za urlop? nie
Czy wchodzi do podstawy ekwiwalentu za urlop? nie
Czy wchodzi do podstawy świadczeń chorobowych w trakcie zatrudnienia? tak*1
Czy wchodzi do podstawy świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia? tak
Premie regulaminowe miesięczne PIT tak
Składki ZUS tak*2
Czy wchodzi do podstawy wynagrodzenia za urlop? tak
Czy wchodzi do podstawy ekwiwalentu za urlop? tak
Czy wchodzi do podstawy świadczeń chorobowych w trakcie zatrudnienia? tak*1
Czy wchodzi do podstawy świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia? tak
Premie regulaminowe za okresy dłuższe niż miesiąc PIT tak
Składki ZUS tak*2
Czy wchodzi do podstawy wynagrodzenia za urlop? nie
Czy wchodzi do podstawy ekwiwalentu za urlop? tak
Czy wchodzi do podstawy świadczeń chorobowych w trakcie zatrudnienia? tak*1
Czy wchodzi do podstawy świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia? tak
Wynagrodzenie za dyżur PIT tak
Składki ZUS tak
Czy wchodzi do podstawy wynagrodzenia za urlop? tak
Czy wchodzi do podstawy ekwiwalentu za urlop? tak
Czy wchodzi do podstawy świadczeń chorobowych w trakcie zatrudnienia? tak
Czy wchodzi do podstawy świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia? tak
Wynagrodzenie przestojowe PIT tak
Składki ZUS tak
Czy wchodzi do podstawy wynagrodzenia za urlop? nie
Czy wchodzi do podstawy ekwiwalentu za urlop? nie
Czy wchodzi do podstawy świadczeń chorobowych w trakcie zatrudnienia? tak
Czy wchodzi do podstawy świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia? tak
Składniki pensji wypracowane przez zespół pracowników PIT tak
Składki ZUS tak
Czy wchodzi do podstawy wynagrodzenia za urlop? nie
Czy wchodzi do podstawy ekwiwalentu za urlop? tak
Czy wchodzi do podstawy świadczeń chorobowych w trakcie zatrudnienia? nie
Czy wchodzi do podstawy świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia? tak

*1 o ile pracownik nie posiada prawa do świadczenia w okresie pobierania należności chorobowych i nie jest ono wypłacane za ten okres

*2 do podstawy składek nie wchodzą roszczeniowe elementy płacy, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku (składek ZUS nie odprowadza się tylko od tej części należności, która przysługuje za okres pobierania świadczeń chorobowych i macierzyńskich)

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł