Nowy wzór PIT-2

W związku ze zmianą regulacji odnoszących się do kwestii ustalania kwoty wolnej od podatku i powiązanej z nią kwotą zmniejszającą miesięczne zaliczki na podatek, zmieniono również wzór oświadczenia PIT-2. Nowy formularz znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 3 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 58), które weszło w życie 12 stycznia 2017 r.

Podkreślmy, że złożone przed ww. datą druki PIT-2 pozostają w mocy i nie ma potrzeby wymagania od zatrudnionych osób ponownego ich składania na nowym wzorze.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł