Elektroniczne zwolnienia lekarskie obowiązkowe od 1 lipca 2018

Elektroniczne zwolnienia lekarskie staną się powszechne i obowiązkowe od 1 lipca 2018 r. Przesądza o tym ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dzienniku Ustaw z 22 maja 2017 r., pod poz. 992.

Powyższy akt prawny m.in.:

  • przedłuża do 30 czerwca 2018 r. możliwość wystawiania przez lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów lub starszych felczerów, zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy na formularzach ZUS ZLA (tzw. papierowych zwolnień lekarskich) oraz podpisywania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wystawianych w formie elektronicznej,
  • przewiduje udostępnienie przez ZUS bezpłatnie nową metodę uwierzytelniania elektronicznego zaświadczenia lekarskiego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi z 6 czerwca 2017 r. na interpelację nr 12226 w sprawie sposobu wystawiania zaświadczeń lekarskich w razie choroby i macierzyństwa, podkreśliło, iż: „(…) W dniu 21 kwietnia 2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 992). Zgodnie z przepisami powołanej ustawy, od dnia 1 lipca 2018 r. zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy będą przekazywane przez lekarzy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej. Do 30 czerwca 2018 r. zaświadczenia lekarskie mogą być wystawiane zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej na drukach ZUS ZLA.

Możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Zaświadczenia lekarskie w formie dokumentu elektronicznego są wystawiane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

System teleinformatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umożliwia zatem już aktualnie wystawianie zaświadczeń lekarskich z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jednak mimo wprowadzenia ponad rok temu możliwości wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej, zaświadczenia te stanowią obecnie jedynie około 5% wszystkich wystawionych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

Jako przyczynę niestosowania formy elektronicznej zwolnień lekarskich lekarze podają zbyt skomplikowany i często niedostępny proces podpisywania zaświadczeń lekarskich podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz konieczność ponoszenia kosztów zakupu zestawu do składania podpisu elektronicznego.

Uchwalona z dniem 21 kwietnia 2017 r. nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wychodzi naprzeciw postulatom lekarzy wystawiających zaświadczenia lekarskie i wprowadzi nowy sposób autoryzacji zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie dokumentu elektronicznego.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, biorąc pod uwagę oczekiwania lekarzy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych pracuje nad rozwiązaniem, które z jednej strony stanowi alternatywę dla funkcjonujących sposobów autoryzacji elektronicznych zaświadczeń lekarskich, a z drugiej strony jest przyjazne dla użytkowników oraz zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla transakcji realizowanych przez lekarzy.

Jak zapewnił Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaproponowane rozwiązanie jest konsultowane ze środowiskami lekarskimi.

Docelowo zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy lekarz będzie mógł podpisać przy pomocy podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo przez oprogramowanie dostarczone bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Umożliwi to lekarzom wybranie najbardziej dogodnej dla siebie formy autoryzacji elektronicznych zaświadczeń lekarskich. (…)”.

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *