Zakłady pracy łatwiej znajdą pracowników (Centralna Baza Ofert Pracy)

Resort pracy uruchomił nową funkcjonalność w Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP), będącej oficjalnym serwisem internetowym z ogłoszeniami o pracę. Do dwóch zakładek dedykowanych osobom szukającym pracy dołączyła kolejna – tym razem stworzona z myślą o pracodawcach.

Wspomniana funkcjonalność pozwala na wyszukiwanie liczby osób bezrobotnych i poszukujących pracy,  zarejestrowanych w urzędach pracy w Polsce oraz spełniających określone kryteria bądź wymagania.

Jak znaleźć dane?

Po kliknięciu na stronie CBOP zakładki „Wyszukiwanie pracowników” pracodawca ma możliwość znalezienia interesujących go danych na dwa sposoby. Jednym z nich z jest wyszukiwanie podstawowe, które polega na wpisaniu nazwy zawodu albo/i lokalizacji lub kodu pocztowego.

 

Drugim sposobem znalezienia przez pracodawcę interesujących go danych jest wyszukiwanie zaawansowane. Polega ono na możliwości określenia nowych kryteriów wyszukiwania. Chodzi tu m.in. o znajomość języków obcych, staż pracy w zawodzie czy typ wykształcenia.

Funkcjonalność można również uruchomić z poziomu konkretnej oferty pracy, która jest prezentowana na stronie oferty.praca.gov.pl.

Prezentacja wyników

Wyniki wyszukiwania są prezentowane w formie tabeli, a także w postaci graficznej – mapy Polski obrazującej rozkład wyników.

Otrzymane wyniki można flirtować malejąco lub rosnąco ze względu na: liczbę osób, zawód, powiat i  urząd pracy.

Kolejnym udogodnieniem jest możliwość wydruku wyszukanych danych, jak również wyeksportowania ich do pliku.

Pomoc dla pracodawców

Funkcjonalność umożliwia pracodawcom – jeszcze przed zgłoszeniem oferty pracy do realizacji przez konkretny urząd pracy – określenie, w których urzędach jest zarejestrowanych najwięcej osób spełniających sformułowane wymagania. Może to być pomocne w przygotowaniu odpowiedniej oferty pracy.

Co jeszcze w CBOP?

Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP) to prowadzony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej serwis internetowy, zawierający informacje o aktualnych ofertach pracy, propozycjach staży z urzędu i przygotowaniu dorosłych, a także o ofertach pracy pracodawców krajowych, którzy poszukują pracowników z obszaru naszego kraju i tzw. rynku unijnego.

CBOP to ponadto źródło informacji na temat organizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy targach pracy, giełdach pracy i szkoleniach (zakładka Kalendarz targów, giełd i szkoleń).

Teraz to również pomocne narzędzie dla pracodawców. Uruchomiona ostatnio funkcjonalność pozwala im na rozeznanie się w liczbie i rozmieszczeniu osób szukających pracy, a także dostosowanie ofert pracy przed ich zgłoszeniem do służb zatrudnienia.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł