Czy pracownik może wrócić wcześniej do pracy ze zwolnienia lekarskiego?

Powrót pracownika do pracy przed datą końcową zwolnienia lekarskiego możliwy jest wyłącznie wtedy, gdy wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy orzeknie lekarz orzecznik ZUS podczas kontroli. 

A zatem w żadnym wypadku zatrudniona osoba nie ma prawa do samodzielnego skrócenia zwolnienia lekarskiego. Nie może tego zrobić także ani pracodawca ani nawet lekarz, który zwolnienie to wystawił. Uprawnienie w tym względzie posiada jedynie lekarz orzecznik ZUS. Wynika to z brzmienia art. 59 ust. 7 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przepis ten stanowi, że jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik ZUS określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, za okres od tej daty zaświadczenie lekarskie traci ważność. W takim przypadku wystawia on zaświadczenie ZLA/K, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwskazań do pracy na dotychczasowym stanowisku.

Dopuszczenie pracownika przebywającego na „chorobowym” do pracy bez ww. decyzji orzecznika ZUS byłoby działaniem niezgodnym z prawem, narażającym pracodawcę na przykre konsekwencje.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *