Czy pracownik może wrócić wcześniej do pracy ze zwolnienia lekarskiego?

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Twoja Platforma Kadrowo - Płacowa

Powrót pracownika do pracy przed datą końcową zwolnienia lekarskiego możliwy jest wyłącznie wtedy, gdy wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy orzeknie lekarz orzecznik ZUS podczas kontroli. 

A zatem w żadnym wypadku zatrudniona osoba nie ma prawa do samodzielnego skrócenia zwolnienia lekarskiego. Nie może tego zrobić także ani pracodawca ani nawet lekarz, który zwolnienie to wystawił. Uprawnienie w tym względzie posiada jedynie lekarz orzecznik ZUS. Wynika to z brzmienia art. 59 ust. 7 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przepis ten stanowi, że jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik ZUS określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, za okres od tej daty zaświadczenie lekarskie traci ważność. W takim przypadku wystawia on zaświadczenie ZLA/K, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwskazań do pracy na dotychczasowym stanowisku.

Dopuszczenie pracownika przebywającego na „chorobowym” do pracy bez ww. decyzji orzecznika ZUS byłoby działaniem niezgodnym z prawem, narażającym pracodawcę na przykre konsekwencje.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *