Przychód zryczałtowany 250 zł lub 400 zł obejmuje także paliwo – wyrok NSA

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Twoja Platforma Kadrowo - Płacowa

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 lipca 2018 r.  (sygn. akt II FSK 1185/16) uznał, że zryczałtowany przychód przypisywany zatrudnionym z tytułu korzystania przez nich z firmowego auta do celów prywatnych, obejmuje też paliwo.

Miejmy nadzieję, że to korzystne orzeczenie wpłynie na zmianę podejścia fiskusa do tego zagadnienia, który jak dotąd konsekwentnie twierdził, że przychód ustalony przez ustawodawcę na poziomie 250 zł i 400 zł nie zawiera w sobie wartości paliwa fundowanego przez pracodawcę.

NSA wydając omawiany wyrok zgodził się z poglądem, że regulacje ustawy o PIT mówią o wykorzystywaniu auta, a nie o prawie do jego wykorzystywania. A zatem kwoty, o których mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmują również paliwo, które w świetle obowiązujących przepisów nie stanowi odrębnego świadczenia. Przypomnijmy, że ww. przepis stanowi, iż wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3;

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3.

Skład orzekający NSA uzasadniając wyrok przyznał, że choć wykładnia prawa przedstawiona w orzeczeniu może prowadzić do nadużyć (np. wartość paliwa może przekroczyć wartość podatku), to nawet jeśli tak się stanie, jest to wynik błędu ustawodawcy. Nie zastrzegł on wszakże , że kwota 250 zł lub 400 zł nie obejmuje wartości paliwa.

Wcześniej analogiczne wyroki wydawały tylko wojewódzkie sądy administracyjne (np. wyroki WSA: we Wrocławiu z 23 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1595/15, w Warszawie z 5 maja 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1925/15 czy w Opolu z 6 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Op 68/16), o czym pisaliśmy m.in. w artykule: Ryczałt za korzystanie ze służbowego auta a koszt paliwa.

Przywołany wyrok NSA stanowi kolejny, po orzeczeniach WSA, argument dla zakładów pracy, by nie pobierać podatku od wartości zakupywanego paliwa, które jest zużywane do jazd prywatnych zatrudnionych osób. Może on również stanowić zachętę do wystąpienia przez podatników o stwierdzenie nadpłaty podatku po zakończeniu roku podatkowego. Choć nie jest on formalnie wiążący dla Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, ani dla organów podatkowych, to jednak można mieć nadzieję, że fiskus zgodzi się z poglądem wyrażonym w wyroku z 10 lipca 2018 r. lub przynajmniej nie będzie kwestionował rozliczeń podatkowych dokonywanych w zgodzie z tym wyrokiem.

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *