Wyznaczenie inspektora ochrony danych (IOD) – termin do 31 lipca 2018

Z końcem lipca 2018 r. upływa termin zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu inspektora ochrony danych (IOD) przez podmioty, które przed 25 maja 2018 r. nie powołały ABI, a zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO mają obowiązek wyznaczenia IOD.

Jak czytamy w komunikacie UODO (zamieszczonym na stronie https://uodo.gov.pl), trzeba pamiętać, że:

  • jedynym prawidłowym i skutecznym sposobem zawiadomienia o wyznaczeniu inspektora ochrony danych jest zawiadomienie w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych),
  • formularz musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę uprawnioną do reprezentowania administratora,
  • żeby tego dokonać, należy skorzystać z formularza dostępnego pod linkiem https://uodo.gov.pl/pl/p/formularze-zwiazane-iod.

W przypadku problemów technicznych z wysłaniem zgłoszenia elektronicznego, warto skorzystać ze wskazówek i wyjaśnień dotyczących najczęstszych technicznych problemów w tym zakresie (Pytania i odpowiedzi, na dole strony dostępnej pod linkiem https://uodo.gov.pl/pl/121/193).

Zawiadomienia, które skutecznie są dostarczone do UODO, są potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (generowanym przez biznes.gov.pl w postaci pliku UPP.xml) oraz informacją potwierdzającą wysyłaną automatycznie na adres e-mail podany przy zakładaniu konta.

Alternatywą dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest profil zaufany. Założenie profilu zaufanego jest bezpłatne i możliwe nawet bez wychodzenia z domu (więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-wiedziec-jak-zalozyc-wlasna-firme/co-powinienes-wiedziec-zanim-zarejestrujesz-firme-w-urzedzie/profil-zaufany-i-podpis-elektroniczny-zalatwianie-spraw-online-na-biznes-gov-pl-oraz-innych-serwisach-administracji).

W przypadku problemów ze złożeniem zawiadomienia o wyznaczeniu IOD przez biznes.gov.pl, dopuszczalne jest wysłanie wniosku przez platformę ePUAP. Instrukcja, jak wysłać zawiadomienie o wyznaczeniu inspektora ochrony danych przez ePUAP dostępna jest na stronie urzędu pod linkiem: https://uodo.gov.pl/data/filemanager_pl/1245.pdf.

W razie kłopotów ze składaniem wniosku przez ePUAP, wszelkie problemy techniczne (komunikaty o błędach systemowych bądź nieprawidłowe przekierowania) należy zgłaszać centrum pomocy użytkowników ePUAP  w Centralnym Ośrodku Informatyki (podległym Ministerstwu Cyfryzacji), który odpowiada za działanie platformy ePUAP.

Źródło: https://uodo.gov.pl

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł