Czy pracodawca może żądać od pracownika zwrotu zaległych składek ZUS

Zostań Mistrzem Kadr i Płac - Wiedza z Najwyższej Półki - Sklep.SerwisKadrowego.pl

Jak wskazuje najnowsze orzecznictwo sądowe, odpowiedź na pytanie: czy pracodawca może żądać od pracownika zwrotu zapłaconych za niego zaległych składek ZUS, zależy od okoliczności danej sprawy. W postanowieniu Sądu Najwyższego z 27 września 2018 r. (sygn. akt III PZP 3/18) stwierdzono wszakże, iż nadużywanie przez zakład pracy przepisów poprzez zatrudnianie osób w ramach stosunku cywilnoprawnego zamiast na podstawie umowy o pracę, pozbawia go uprawnienia do żądania zwrotu od zatrudnionego zaległych składek ZUS.

W przywołam orzeczeniu Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że roszczenia pracodawcy w stosunku do byłego pracownika, o zwrot równowartości opłaconych przez pracodawcę składek ZUS w części, które zgodnie z odrębnymi przepisami zusowskimi powinny być pokryte ze środków zatrudnionego jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w sytuacji, gdy ten pracodawca łamał przepisy prawa pracy, w szczególności art. 22 § 12 Kodeksu pracy, w myśl którego nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy charakterystycznych dla zatrudnienia pracowniczego. Innymi słowy, podmiot, który obchodzi przepisy angażując do pracy osoby w ramach stosunku cywilnoprawnego zamiast stosunku pracy, musi liczyć się z koniecznością poniesienia wszelkich kosztów takie postępowania, także w postaci składek ZUS, którego powinny być opłacone ze środków zatrudnionego. W ocenie sądu, żądanie zwrotu tych składek w zaprezentowanych okolicznościach jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Oczywiście, przedstawione rozstrzygnięcie nie będzie właściwe w każdej sytuacji, w której pracodawca musi regulować zaległe składki zusowskie. Może wszakże się zdarzyć, że do zatrudnienia na umowę cywilnoprawną doszło np. z inicjatywny podwładnego, który w ten sposób chciał otrzymywać wyższe wynagrodzenie na rękę.

Zauważmy, że wcześniej, Sąd Najwyższy w uchwale z 5 grudnia 2013 r. (sygn. III PZP 6/13, OSNP 2014/11/154) uznał, że płatnik regulujący z własnych środków składki, które powinny obciążać wynagrodzenie, ma prawo domagać się od pracowników ich zwrotu, gdyż w takim przypadku pracodawca ma roszczenie do ubezpieczonego z tytułu jego bezpodstawnego wzbogacenia, a termin przedawnienia tego roszczenia liczy się od daty faktycznego opłacenia składek.

Niezależnie od powyższego, omówione postanowienie Sądu Najwyższego z 27 września 2018 r. może ukierunkować rozstrzyganie podobnych spraw. Pracodawcy otrzymali więc wyraźny sygnał, że w przypadku stosowania nieuczciwych praktyk w zatrudnianiu, mogą ich obciążyć koszty także tych składek, które powinny być potrącone z wynagrodzenia zatrudnionej osoby.

W tym miejscu przypomnijmy, że w ocenie fiskusa, uregulowanie przez zakład pracy zaległych składek w części, która podlega finansowaniu ze środków ubezpieczonej osoby, generuje po jej stronie przychód. Pisaliśmy o tym np. w artykule: Zapłata za pracownika zaległych składek ZUS a przychód – sądy kontra resort finansów.

Artykuł był pomocny? Chcesz więcej takich publikacji?

Bądź zawsze na bieżąco!

Jeśli tak, kliknij powyżej "Lubię to" oraz "Messenger" a dołączysz do grona czytelników SerwisKadrowego.pl na facebooku i messengerze, aby być zawsze na bieżąco.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *