30 września mija termin na przekazanie II raty odpisów na zfśs

Druga rata odpisu na zfśs należnego za 2020 r. (na którą składa się pozostała część odpisu podstawowego i ewentualne odpisy dodatkowe) powinna zostać przekazana przez pracodawców obowiązkowo tworzących fundusz socjalny na wyodrębniony rachunek najpóźniej do 30 września 2020 r.

Terminy przekazywania równowartości odpisów socjalnych precyzyjnie wyznacza ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W opinii resortu pracy, jeżeli termin przekazania środków przeznaczanych na działalność o charakterze socjalnym przypada w dniu wolnym od pracy (w niedzielę lub święto) albo w sobotę, nie ulega on przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Jest to bowiem wyłącznie przeniesienie części zasobów finansowych zakładu pracy na wydzielone konto bankowe.

W ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  równowartość środków pieniężnych z tytułu dokonania odpisu na zfśs powinna być przelewana na odrębny rachunek w banku z zachowaniem terminów ustalonych przywołaną wyżej ustawą.

Wysokość odpisów na zfśs w 2020 r. 

O zmianie wysokości odpisów na zfśs w 2020 r. pisaliśmy wcześniej w artykule: Odpisy na zfśs w 2020 r.

Odpis obligatoryjny
Stawka procentowa odpisu Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy 37,50% 1.550,26 zł
na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50% 2.067,01 zł
na jednego pracownika młodocianego:
– I rok nauki 5% 206,70 zł
– II rok nauki 6% 248,04 zł
– III rok nauki 7% 289,38 zł
Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25% 258,38 zł
na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25% 258,38 zł
na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na 1prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego 7,50% 310,05 zł

Sprawdź wysokość odpisów na zfśś w 2021 r.

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: , :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.