Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS – wzór formularza RUD (projekt rozporządzenia)

ZUS

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowego rozporządzenia o wzorach druków ZUS, który określa wzór m.in. nowego formularza: RUD – Zgłoszenie umowy o dzieło. Dokument ten umożliwi przesyłanie od 1 stycznia 2021 r. do ZUS informacji o zawieranych przez płatników składek lub osoby fizyczne, umów o dzieło z osobami, z którymi nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonują pracy na rzecz pracodawcy z którym pozostają w stosunku pracy.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje przepis art. 36 ust. 17 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Z przedmiotowego obowiązku są wyłączone jedynie te umowy o dzieło, które zawarte są z osobami, z którymi płatnik pozostaje w stosunku pracy lub w ramach której osoba ta wykonuje pracę na rzecz pracodawcy (pomimo zawarcia umowy z innym podmiotem). Chodzi tu więc jedynie o te umowy o dzieło, które podlegają oskładkowaniu. Przypomnijmy wszakże, że na mocy art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wykonawcę umowy o dzieło uważa się na potrzeby rozliczeń składkowych za pracownika, jeżeli:

  • umowę taką zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub
  • w ramach takiej umowy świadczy on pracę na rzecz pracodawcy, z którym ma podpisaną umowę o pracę.

Poniżej wzór, wynikający z projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów:

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

2 Thoughts to “Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS – wzór formularza RUD (projekt rozporządzenia)”

  1. Marek

    Jakie narzedzia przygotowal Zus do zglaszania setek czy tez tysiecy umow o dzielo dla duzych platnikow. Ten smieszny formularz do recznego wypelniania na Pue jest dobry dla firm ktore zglosza kilka umow, do masowej wysylki z programow informatycznych duzych platnikow musi byc przygotowane wlasciwe narzedzie przez informatykow Zus.
    Generuje to koszty i czas na przygotowanie sie ze strony platnikow.

  2. A więc jednak umowy o dzieło będą od 2021 roku ewidencjonowane? Kolejny krok to pewnie oskładkowanie…

Skomentuj artykuł