Doborowy przegląd kadrowo-płacowy #3

Doborowy przegląd kadrowo-płacowy

Zapraszamy do zapoznania się z wydanymi w ostatnim okresie najciekawszymi wyjaśnieniami resortu pracy, interpretacjami PIT i ZUS oraz orzeczeniami sądowymi i nowościami z obszaru kadr i płac.

Poniżej PODCAST do odsłuchania w dowolnym momencie:


Spis zagadnień (po kliknięciu w odnośnik zostaniesz przeniesiony do tekstu opisującego interesujące Cię zagadnienie):

Nowy wzór PIT-11 za 2020 r. (w wersji 26)

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

Nowy wzór PIT-4R i PIT-8AR za 2020 r. (odpowiednio w wersji 11 oraz 10)

Obowiązki Kadr i Płac na 2021 r.

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 2021 r.

Jak stosować w 2021 r. zwolnienie zerowy PIT w przypadku osób w wieku do 26 lat

Mały ZUS w 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 28 grudnia 2020 r.

Zmiany we wnioskach na PUE ZUS od 30 grudnia 2020 r.

Nowe zasady obliczania zasiłku chorobowego dla ubezpieczonych w ciąży i zasiłku macierzyńskiego od 16 grudnia 2020 r.

Umowy zlecenie w 2021

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Tarcza 6.0 czyli Nowa Antykryzysowa Tarcza Branżowa

Kiedy pracodawca będzie mógł skontrolować trzeźwość pracownika – wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Jak w 2021 r. obliczać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Brexit – pobyt obywateli Wielkiej Brytanii po okresie przejściowym

Zmiana zasad wjazdu obywateli UE na terytorium Polski

Zmiany dotyczące wiz od 1 grudnia 2020 r.

Jaki wpływ na rozliczenia z zakresu płac ma zmiana płacy minimalnej od 2021 r.?

Jaki wymiar czasu pracy obowiązuje w 2021 r.?

Jaki współczynnik ekwiwalentowy obowiązuje w 2021 r.?

Jakie są skutki przekwalifikowania umowy o dzieło na umowę zlecenia? Czy opłacone za zleceniobiorcę zaległe składki ZUS w części, która powinna zostać sfinansowana z jego środków, stanowią dla niego przychód podlegający opodatkowaniu? Kiedy trzeba korygować PIT-4R i PIT-11?

Podatek a ekwiwalent za zużycie Internetu i energii elektrycznej wypłacany pracownikom pracującym zdalnie

PIT-11 dla cudzoziemca. Jakie są zasady określania rezydencji podatkowej na potrzeby wystawiania PIT-11 dla obcokrajowca?

Jak rozstrzygać zbieg tytułów do ubezpieczeń w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na umowę o pracę na niepełny etat. Czy istnieje obowiązek odprowadzania składek ZUS z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku, gdy z tytułu umowy o pracę zawartej w wymiarze 7/8 etatu pracownik uzyskuje podstawę wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie?

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł