Wyższe stawki za 1 km przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych

Mistrz Kadr i Płac

Z mocą od 17 stycznia 2023 r. przewidziano wyższe stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych. Oznacza to również zwiększenie maksymalnych kwot ryczałtów pieniężnych za korzystanie z prywatnych aut na potrzeby pracodawcy.

Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2023 r. poz. 5).

Poniżej stawki za kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych zapisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury obowiązujące przed i od 17 stycznia 2023 r.:

Wiarygodne i sprawdzone treści dla kadr i płac! Bez obaw o zmiany przepisów!
Stawka za 1 km przebiegu: Kwota (w zł) obowiązująca do 16 stycznia 2023 r. Kwota (w zł) obowiązująca od 17 stycznia 2023 r.
a) samochodu osobowego
– o poj. skok. do 900 cm3 0,5214 0,89
– o poj. skok. pow. 900 cm3 0,8358 1,15
b) motocykla 0,2302 0,69
c) motoroweru 0,1382 0,42

 

Maksymalny limit kilometrów (i związany z nim ryczałt) na jazdy lokalne pojazdem prywatnym używanym do celów służbowych przewidziany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (z uwzględnieniem stawek obowiązujących od 17 stycznia 2023 r.):

Maksymalna wysokość miesięcznego limitu przebiegu Kwota ryczałtu pieniężnego
Auto – pojemność silnika do 900 cm3 Auto – pojemność silnika powyżej 900 cm3 Motocykl Motorower
300 km – w gminie lub mieście zatrudnienia pracownika o liczbie mieszkańców do 100 tys. 267 zł 345 zł 207 zł 126 zł
500 km – w gminie lub mieście zatrudnienia pracownika o liczbie mieszkańców ponad 100 tys. do 500 tys. 445 zł 575 zł 345 zł 210 zł
700 km – w gminie lub mieście zatrudnienia pracownika o liczbie mieszkańców ponad 500 tys. 623 zł 805 zł 483 zł 294 zł
1500 km – dla osób pracujących w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych 1335 zł 1725 zł 1035 zł 630 zł
3000 km – dla zatrudnionych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej 2670 zł 3450 zł 2070 zł 1260 zł

 

Co ważne, jeśli oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie ww. aktu prawnego (tj. 17 stycznia 2023 r.), do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu pieniężnego powinno stosować się stawki po podwyżce.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł