Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Aktualne wskaźniki płacowe i praktyczne informacje z zakresu kadr

W Dzienniku Ustaw nr 852 ogłoszona została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Jej art. 10 przewiduje z mocą od 6 sierpnia 2023 r. uchylenie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych…

czytaj więcej ➤