★ Dostęp Premium Na 365 Dni ★ do sprawdzonej i aktualizowanej na bieżąco wiedzy z zakresu kadr i płac! Kup już dziś i przestań obawiać się zmian przepisów!
★ Premium.SerwisKadrowego.pl ★

Udzielanie pracownikom pożyczek a PIT [Aktualizacja: 31-05-2019]

Udzielanie pracownikom pożyczek niskooprocentowanych jest świadczeniem, które zasadniczo nie podlega opodatkowaniu. Pracodawcy oferujący tego typu przywilej zatrudnionym osobom muszą sobie odpowiedzieć na pytanie czy mają obowiązek pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot w wysokości różnicy między odsetkami rynkowymi a odsetkami stosowanymi w umowach pożyczek zawieranych z podwładnymi. Otóż takiego obowiązku nie ma w sytuacji gdy:

  • pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek oraz
  • zasady udzielania tych pożyczek stosowane są według jednolitych reguł wobec wszystkich pracowników (nie są udzielane incydentalnie, wybranej grupie zatrudnionych).

Na takim stanowisku stoi fiskus, czemu wyraz dał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej m.in. w interpretacjach indywidualnych: z 13 lutego 2019 r. (sygn. 0112-KDIL3-3.4011.428.2018.1.MM), z 24 maja 2019 r. (syg. 0112-KDIL3-1.4011.83.2019.4.AG) czy z 14 czerwca 2017 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.46.2017.1.MS. (więcej…)