Zmiany ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych od 1 czerwca 2017

Od początku czerwca 2017 r. ustawodawca przewidział znaczące zmiany ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (które wskazał w ustawie z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2017 r. poz. 962). Dotyczą one szerokiego spektrum zagadnień, wśród których na szczególną uwagę zasługują m.in.:

  • ograniczenia okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz konkretnego pracodawcy użytkownika,
  • uprawnienia pracownic tymczasowych w ciąży,
  • modyfikacje reguł dotyczących wyliczania ekwiwalentu i wynagrodzenia urlopowego,
  • nowe obowiązki nałożone na agencje pracy tymczasowej czy na pracodawców użytkowników.

(więcej…)