Prywatne wyjścia pracownika i ich wpływ na wynagrodzenie

Prywatne wyjścia pracownika to kwestia, w kontekście której należy szczególną uwagę zwrócić na jej wpływ na wynagrodzenie. Przypomnijmy, że w 2013 r. do Kodeksu pracy wprowadzono art. 151 § 21, w myśl którego: czas odpracowania prywatnego wyjścia pracownika na jego pisemny wniosek nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych, wspomniane odpracowanie nie może naruszać odpoczynku dobowego i tygodniowego pracownika. Aby uniknąć wątpliwości i…

czytaj więcej ➤