Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2023 (+kalkulator)

Najnowsze zmiany przepisów na 2023 roku w kadrach i płacach

Odpowiedź na pytanie: jak obliczać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nie zawsze jest prosta. Proces jego kalkulowania wymaga wszakże m.in. uwzględniania „specjalnego” współczynnika, stałych i zmiennych składników pensji, zmian w wysokości należnych elementów płacy, a także np. uzupełniania podstawy obliczeniowej w przypadku nieobecności pracownika w pracy. Aby uchronić Was przed błędami w ustalaniu kwoty omawianego świadczenia, przygotowaliśmy praktyczny i prosty w…

czytaj więcej ➤

Dopełnianie (uzupełnianie) podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Mistrz Kadr i Płac

W praktyce nierzadko zdarza się, że  trzeba uzupełnić podstawę wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Taka konieczność pojawia się wtedy, gdy w okresie, z którego ta podstawa jest ustalana, pracownik przez pewien czas był nieobecny w pracy (np. z powodu choroby lub urlopu bezpłatnego). Uzupełnienie (dopełnienie) sprowadza się do: podzielenia faktycznie otrzymanego przez pracownika wynagrodzenia przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało oraz pomnożenia…

czytaj więcej ➤