Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2017

Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych – niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności – nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień. W przypadku zaś pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, górne limity czasu pracy to 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Ustalając wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych posługujemy się tymi samymi zasadami, co w odniesieniu do pozostałych pracowników, z tą różnicą, iż w miejsce norm wynikających z Kodeksu pracy przyjmujemy normy obowiązujące pracowników w zależności od stopnia niepełnosprawności danego podwładnego.

Poniżej wymiar czasu pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2017 r. dla pełnoetatowego i niepełnoetatowego pracownika niepełnosprawnego, którego obowiązują skrócone normy czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień)

Miesiąc Pełny etat (godz.) 1/2 etatu (godz.) 1/4 etatu (godz.) 1/3 etatu (godz.) – po zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku
I 147 73,5 36,75 49
II 140 70 35 46,67
III 161 80,5 40,25 53,67
IV 133 66,5 33,25 44,33
V 147 73,5 36,75 49
VI 147 73,5 36,75 49
VII 147 73,5 36,75 49
VIII 154 77 38,5 51,33
IX 147 73,5 36,75 49
X 154 77 38,5 51,33
XI 140 70 35 46,67
XII 133 66,5 33,25 44,33

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł