ZUS IWA trzeba sporządzić do 31 stycznia

ZUS na swej stornie internetowej przypomniał, że 31 stycznia 2017 r. upływa termin składania Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA za rok 2016.

Wspomnianą informację za dany rok kalendarzowy muszą przekazywać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku (poprzez nieprzerwane zgłoszenie jako płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe należy rozumieć, iż w każdym z miesięcy roku, za który składany jest formularz ZUS IWA, przynajmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu),
  • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego
    co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasad składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA zawiera poradnik „Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA„.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *