Czy pracownika można odwołać z urlopu poprzez email – wyrok SN

W dobie wszechobecnej elektronicznej komunikacji zasadnym jest zadanie pytania: czy pracownika można odwołać z urlopu wypoczynkowego poprzez email? Wskazówki co do odpowiedzi znajdujemy w wyroku Sądu Najwyższego z 8 marca 2017 r., sygn. akt: II PK 26/16. Wynika z niego, że:

  • pracownik korzystając z płatnego urlopu nie ma obowiązku sprawdzania poczty elektronicznej, zwłaszcza, gdy z tego sposobu komunikacji w dotychczasowej praktyce strony stosunku pracy nie korzystały,
  • decyzję o odwołaniu podwładnego z urlopu wypoczynkowego pracodawca musi komunikować w sposób jednoznaczny i wyraźny.

Sąd Najwyższy w przywołanym orzeczeniu przypomniał, że art. 66 Konstytucji RP jako jedno z podstawowych praw wymienia prawo do urlopu wypoczynkowego. Z kolei w myśl art. 167 Kodeksu pracy pracodawca może odwołać z urlopu pracownika tylko wówczas, gdy:

  • gdy zachodzą okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu (np. awaria, choroba osoby zastępującej pracownika) oraz
  • obecność pracownika w zakładzie pracy jest niezbędna.

Pracownik korzystający z kodeksowego przywileju do wypoczynku jest zwolniony z wymogu świadczenia pracy i pozostaje poza sferą podporządkowania poleceniom pracodawcy, nie mając przy tym obowiązku codziennego utrzymywania kontaktu z zakładem pracy.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż odwoływanie pracownika z urlopu mailowo nie jest dobrym pomysłem. W razie zaistnienia przesłanek uzasadniających przerwanie zatrudnionemu wypoczynku, pracodawca powinien szukać innych, bardziej „skutecznych” sposobów komunikacji.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *