Czy za dyżur zleceniobiorcy trzeba płacić minimalną stawkę godzinową

Najnowsze zmiany w Kadrach i Płacach 2019/2020

Czy za dyżur zleceniobiorcy trzeba płacić minimalną stawkę godzinową?

Rozstrzygnięcie powyższego zagadnienia nie jest proste. Wydaje się, że wszystko zależy od postanowień umowy zlecenia i okoliczności pozostawania przez wykonawcę zlecenia / usług w gotowości do pracy.

W naszej ocenie, zastosowanie stawki niższej od 13 zł brutto za godzinę dyżuru pełnionego w ramach umów zlecenia i umów o świadczenie usług, jest możliwe pod warunkiem, że:

  • treść umowy łączącej pracodawcę z zatrudnioną osobą będzie wyraźnie rozróżniała wykonywanie umówionego zlecenia od pozostawania w gotowości do jego wykonywania (innymi słowy  umowa powinna przesądzać o tym, że jej przedmiotem są określone prace do wykonania a nie gotowość do pracowania) oraz
  • z dokumentacji będącej w dyspozycji podmiotu zatrudniającego będzie jasno wynikała ilość godzin gotowości do pracy oraz liczba godzin przeznaczonych na pracę / wykonywanie zlecenia czy świadczenie umówionych usług.

Kodeks cywilny w żaden sposób nie reguluje zasad pozostawania w gotowości do wykonywania zlecenia czy świadczenia usług. Przewidując w umowie zlecenia czy umowie o świadczenie usług zapisy, w myśl których zatrudniony będzie zobligowany do dyżurowania należy być ostrożnym, gdyż element „pozostawania w gotowości” jest odzwierciedleniem wyrażonej w Kodeksie pracy zasady podporządkowania poleceniom pracodawcy. Trzeba więc uważać, aby charakter umowy cywilnej nie wykazywał cech charakterystycznych dla umowy o pracę.

Przypomnijmy, że art. 8a ust. 1 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jasno stanowi, że wynagrodzenie powinno być ustalone w umowie w taki sposób, aby jego wysokość za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż kwota minimalnej stawki godzinowej ustalonej na dany rok.

Mamy dla Ciebie aktualną publikację z tematyki: , :

Wszystko o umowach zlecenia i o dzieło

Umawiając się z wykonawcą zlecenia lub ze świadczącym usługi w kwestii pozostawania w gotowości do pracy i nie chcąc płacić za każdą godzinę dyżurowania 13 zł brutto, należy mieć na uwadze, że umowa cywilnoprawna zawarta między stronami musi rozróżniać realizację umówionych zadań / prac / usług od bycia w stanie gotowości do takiej realizacji.

W umowie trzeba więc zastrzec, że zadaniem do wykonania czy usługą jest konkretna praca / działanie, a nie oczekiwanie na wezwanie podmiotu zatrudniającego do jej wykonania (do podjęcia określonych działań).

Warto w tym miejscu jeszcze zauważyć, że pracownicy – w myśl art. 1515 Kodeksu pracy – za czas dyżurowania, w czasie którego nie świadczyli pracy, nie mają prawa do wynagrodzenia. A skoro tak, to ciężko naszym zdaniem racjonalnie jest uzasadnić pogląd, zgodnie z którym osobom zatrudnionym w ramach stosunku cywilnoprawnego powinno przysługiwać w każdych okolicznościach wynagrodzenie za dyżur bez wykonywania pracy w wysokości nie niższej niż 13 zł / godz., podczas gdy pracownikom żadna zapłata w takiej sytuacji nie jest należna.

 

Artykuł był pomocny? Chcesz więcej takich publikacji?

Bądź zawsze na bieżąco!

Jeśli tak, kliknij powyżej "Lubię to" oraz "Messenger" a dołączysz do grona czytelników SerwisKadrowego.pl na facebooku i messengerze, aby być zawsze na bieżąco.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *