Podstawa zasiłku a ryczałty za nadgodziny i za pracę w nocy

Czy podstawa zasiłku należnego za chorobę (oraz wynagrodzenia chorobowego) winna uwzględniać ryczałty za nadgodziny i za pracę w nocy?

Zasadniczo tak, gdyż w praktyce przyjęło się pomniejszać oba wymienione składniki płacy za okresy pobierania świadczeń chorobowych. Gdyby jednak w danym zakładzie pracy pracownik w myśl wewnętrznych przepisów płacowych zachowywał prawo do wspomnianych ryczałtów w okresie otrzymywania należności chorobowych, wówczas omawiane elementy pensji nie powinny wchodzić do bazy obliczeniowej świadczeń za chorobę.

Przypomnijmy, że zgodnie art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przy ustalaniu podstawy wymiaru należności chorobowych pomija się składniki wynagrodzenia (przychodu) podlegające oskładkowaniu, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania tych należności i są one wypłacane za ten okres. A zatem ryczałty za godziny nadliczbowe i godziny pracy w porze nocnej wchodzą do podstawy świadczeń chorobowych:

  • po uzupełnieniu – o ile podlegają zmniejszaniu proporcjonalnemu do okresów absencji w pracy,
  • w kwotach faktycznie wypłaconych – jeżeli za czas niedyspozycji zdrowotnej są zmniejszene nieproporcjonalne (kwotowo lub procentowo).

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *