II rata odpisu na zfśs do 30 września czy 2 października

Druga rata odpisu na zfśs należnego za 2017 r. (na którą składa się pozostała część odpisu podstawowego i ewentualne odpisy dodatkowe) powinna zostać przekazana przez pracodawców obowiązkowo tworzących fundusz socjalny na wyodrębniony rachunek najpóźniej do 30 września 2017 r., mimo, iż dzień ten przypada na sobotę. Taki pogląd prezentuje resort pracy.

Terminy przekazywania równowartości odpisów socjalnych precyzyjnie wyznacza ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W opinii resortu pracy, jeżeli termin przekazania środków przeznaczanych na działalność o charakterze socjalnym przypada w dniu wolnym od pracy (w niedzielę lub święto) albo w sobotę, nie ulega on przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Jest to bowiem wyłącznie przeniesienie części zasobów finansowych zakładu pracy na wydzielone konto bankowe.

W ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  równowartość środków pieniężnych z tytułu dokonania odpisu na zfśs powinna być przelewana na odrębny rachunek w banku z zachowaniem terminów ustalonych przywołaną wyżej ustawą.

Jak wynika z powyższego, resort pracy nie uznaje za uzasadnione stosowanie w opisanych okolicznościach art. 115 Kodeksu cywilnego, który w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. stanowi, że jeśli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. A zatem, uwzględniając treść tego przepisu, czas na przelanie II raty odpisu na zfśs w 2017 r. powinien zostać przesunięty na 2 października.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *