Potrącenia z zasiłków w 2018 (kwoty wolne od potrąceń)

Dokonywanie potrąceń ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego (np. z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, wypadkowego i macierzyńskiego oraz ze świadczenia rehabilitacyjnego) wymaga przestrzegania m.in. maksymalnej dopuszczalnej kwoty potrącenia, wynoszącej:

  • 60 % kwoty zasiłku brutto – przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych oraz należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego, lub
  • 25 % zasiłku brutto – przy egzekucji świadczeń niealimentacyjnych (realizowanych np. na rzecz komornika).

Przy realizowaniu potrąceń z ww. świadczeń trzeba „pilnować” także kwoty wolnej od potrąceń, uzależnionej od poziomu najniższej emerytury.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2018 r., który wynosi 102,98%. W efekcie najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł – z 1.000 zł do 1.029,80 zł. To oznacza wzrost od 1 marca 2018 r. wspomnianych kwot wolnych od potrąceń.

Tabela. Kwoty wolne od potrąceń realizowanych z zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego w okresie od 1.03.2018 r.

Rodzaj potrącenia Wysokość kwoty wolnej w okresie od 1.03.2018 r. 
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi 50 % kwoty najniższej emerytury czyli 514,90 zł
(1.029,80 zł x 50 %)
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi 75 % kwoty najniższej emerytury czyli 772,35 zł
(1.029,80 zł x 75 %)
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: , , :

Jak dokonywać potrąceń w przypadku pracowników i zleceniobiorców

 

20 % kwoty najniższej emerytury czyli 205,96 zł
(1.029,80 zł x 20 %)
potrącanie należności innych niż wyżej wymienione (np. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane)

 

60 % kwoty najniższej emerytury czyli 617,88 zł
(1.029,80 zł x 60 %)

Zmiana kwot wolnych od 1 lipca 2018 r.

Do końca czerwca 2018 r. kwoty wolne od potrąceń stosowane w odniesieniu do świadczeń z ubezpieczenia społecznego stanowiły odpowiedni procent najniższej emerytury (75%, 60%, 50% albo 20%). Od 1 lipca 2018 r. określone są one kwotowo. Szczegóły w tym zakresie przedstawia tekst: Potrącenia z zasiłków – od 1 lipca 2018 r. zmiana kwot wolnych

Gdy zasiłek przysługuje za część miesiąca

W sytuacji, gdy zasiłek z ubezpieczenia społecznego jest należny za część miesiąca, kwotę wolną od potrąceń wyznaczamy proporcjonalnie do ilości dni, za które zasiłek przysługuje, czyli:

  • obowiązującą kwotę wolną od potrąceń dzielimy przez liczbę 30,
  • otrzymany wynik mnożymy przez ilość dni, za które wypłacany jest zasiłek.

 

Przykład

Zatrudniony w spółce z o.o. pracownik, na którego należnościach wypłacanych mu przez pracodawcę ciąży wielotysięczne zajęcie komornicze z tytułu niespłaconego kredytu, był chory w okresie od 5 do 9 marca 2018 r. w związku z czym przysługuje mu się zasiłek chorobowy brutto w wysokości 823,68 zł brutto. Z uwagi na fakt, że nie złożył on spółce druku PIT-2 (wskutek czego nie jest uprawniony do kwoty zmniejszającej zaliczkę podatkową), wyznaczenie kwoty możliwej do potrącenia z lipcowego zasiłku w rozstrzyganym przypadku powinno wyglądać następująco:

Krok 1. Ustalenie maksymalnej kwoty potrącenia:

823,68 zł x 25% = 205,92 zł;

Krok 2. Proporcjonalne obliczenie kwoty wolnej od potrąceń z zasiłku:

 772,35 zł  : 30 dni x 5 dni choroby w marcu= 128,73 zł;

Krok 3. Skalkulowanie  faktycznej możliwej kwoty do potrącenia z zasiłku:

  •  wyliczenie zaliczki podatkowej należnej od zasiłku: 824 zł (zasiłek po zaokrągleniu do pełnych zł) x 18 proc. = 148,32 zł czyli 148 zł po zaokrągleniu do pełnych zł;
  • 823,68 zł – 148 zł – 205,92 zł = 469,76 zł.

 Jak wynika z zaprezentowanych przeliczeń, kwota zasiłku netto po potrąceniach jest wyższa od kwoty wolnej od potrąceń (469,76 zł > 128,73 zł), a zatem pracownikowi z zasiłku chorobowego za okres od 5 do 9 marca br. można potrącić kwotę 205,92 zł.

Ilość komentarzy 3 do “Potrącenia z zasiłków w 2018 (kwoty wolne od potrąceń)

  1. dlaczego w przykładzie w ramach potrącenia z zasiłku jest przed potrąceniem uwzględniony podatek, czy potrącenia z zasiłków nie powinny być realizowane przed potrąceniem podatku od wartości brutto?

  2. Potracenia za wyrownanie
    Jezeli zus zalega z wyplata swiadczenia rehabilitacyjnego jeszcze za lipiec i pozostale miesiace (mamy polowe pazdziernika) to ile bedzie mogl zajac syndyk masy upadlosci ? mam umowe o prace na caly etat i zadnych innych dochodow procz niewyplaconego swiadczenia.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *