Potrącenia z zasiłków – od 1 lipca 2018 r. zmiana kwot wolnych

Od 1 lipca 2018 r. zmieniły się kwoty wolne od potrąceń realizowanych ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego (tj. z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, wypadkowego i macierzyńskiego oraz ze świadczenia rehabilitacyjnego). Do końca czerwca 2018 r. ww. kwoty stanowiły odpowiedni procent najniższej emerytury (75%, 60%, 50% albo 20%). Obecnie określone są one kwotowo.

Aktualną wysokość kwot wolnych od potrąceń dokonywanych z zasiłków z ubezpieczenia społecznego i świadczenia rehabilitacyjnego w okresie od 1.07.2018 r. do 28.02.2019 r. prezentuje poniższa tabela:

 

Rodzaj potrącenia Wysokość kwoty wolnej w okresie od 1.07.2018 r. do 28.02.2019 r.
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi 500 zł
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi 825 zł
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych 200 zł
Należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane

 

660 zł

Począwszy od 2019 r. kwoty wolne od potrąceń będą podlegały corocznej waloryzacji na zasadach określonych dla emerytur i rent.

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: , , :

Jak dokonywać potrąceń w przypadku pracowników i zleceniobiorców

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *