Skrócenie czasu pracy w Wielką Sobotę

Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w art. 8 stanowi, że w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy w placówkach handlowych powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu (np. zleceniobiorcy) wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem po godzinie 14.00 są zakazane.

W tych dwóch dniach, o których mowa powyżej, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru jego czasu pracy w okolicznościach wskazanych w przywołanym przepisie. Wynagrodzenie to oblicza się stosując zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. Oczywiście godzin nieprzepracowanych wskutek nowych regulacji prawnych nie można w żadnym wypadku zdejmować pracownikowi ze stanu urlopowego.

Przykład

Pracownikom spółki z o.o. posiadającej sieć sklepów z elektroniką w Wielką Sobotę zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, skrócono dzień pracy o 2 godz. – mieli oni pracować od 8.00 do 16.00, a pracowali do 14.00. Za te 2 godz. spółka musi wypłacić im należność kalkulowaną tak jak oblicza się wynagrodzenie urlopowe.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł