Okres wyczekiwania przy umowie zlecenia

Prawo do zasiłku chorobowego zleceniobiorca nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. Do wspomnianych 90 dni zaliczają się poprzednie okresy ubezpieczeniowe, jeżeli przerwa między nimi nie wynosiła więcej niż 30 dni lub była spowodowana:

  • urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym czy
  • odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Do okresu wyczekiwania zleceniobiorcy na prawo do zasiłku chorobowego wlicza się np. okres równoległego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Zasiłek chorobowy przysługuje również zatrudnionemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego oraz temu, który stał się niezdolny do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność ta trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

  1. nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
  2. nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Ponadto, jako odstępstwo od ogólnej reguły, prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia, przysługuje m.in.:

  • absolwentom szkół, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły,
  • osobom, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Zaznaczmy, że zleceniobiorcy, którego niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy wykonywaniu zlecenia, przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenimaciera wypadkowego od pierwszego dnia tej niezdolności (bez względu na długość okresu ubezpieczenia i niezależnie od tego, czy zatrudniony przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego czy nie).

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: , , , :

Wszystko o umowach zlecenia i o dzieło

Posiadania odpowiedniego okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu nie wymaga się ponadto przy ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego ora zasiłku opiekuńczego.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *