Zwolnienie lekarskie wystawione na dzień w którym pracownik pracował

W praktyce dochodzi niekiedy do sytuacji, w których pracownik przedstawia zwolnienie lekarskie na dzień, w którym świadczył pracę. Jeżeli w takim przypadku zatrudniony nie wypracował pełnej dniówki (bo np. realizował zadania służbowe 5 godzin a później źle się poczuł i udał się do lekarza), wówczas należy mu się wynagrodzenie za przepracowany czas oraz świadczenie chorobowe.

Przy czym w opisywanych okolicznościach należność chorobowa za pierwszy dzień wykazany na zwolnieniu lekarskim przysługuje tylko wtedy, gdy pracownik nie otrzymał pełnego wynagrodzenia za dzień, w którym zachorował. Gdyby jednak podwładny – pomimo wykonywania obowiązków służbowych jedynie przez kilka godzin – otrzymał wynagrodzenie za cały dzień, wówczas nie ma podstaw do wypłacenia mu za ten dzień zasiłku lub wynagrodzenia za chorobę. Taki pogląd wyraził ZUS w piśmie z dnia 4 sierpnia 2010 r. o sygnaturze 992800/6000/91/2010/SKN/1.

Przypomnijmy, że w myśl art.12 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczenie chorobowe nie jest należne za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony, na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Przepis ten dotyczy jednak tylko tych sytuacji, w których pracownik otrzymał pełne wynagrodzenie za dzień, który jest jednocześnie dniem niezdolności do pracy z powodu niedyspozycji zdrowotnej.

Regulacje przywołanej wyżej ustawy nie przewidują możliwości wypłaty zasiłku tylko za część dnia.

 

Przykład

Pełnoetatowy pracownik, który zgodnie z zapisami umowy o pracę co miesiąc uprawniony jest do stałej pensji w wysokości 3.300 zł brutto, w dniu 11 czerwca 2018 r. po przepracowaniu 6 godzin źle się poczuł. W związku z tym udał się do lekarza, który wystawił mu zwolnienie lekarskie na okres od 11 do 15 czerwca 2018 r. (5 dni). W rozstrzyganym przypadku pracownik nabył prawo do świadczenia chorobowego za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy oraz do wynagrodzenia za pracę w kwocie 2.828,56, zgodnie z wyliczeniem:

  • 3.300 zł : 30 = 110 zł; 110 zł x 5 dni = 550 zł; 3.300 zł – 550 zł = 2.750 zł;
  • 3.300 zł : 168 godz. czasu nominalnego z czerwca 2018 r. = 19,64 zł; 19,64 zł x 4 godz. pracy w dniu 11 czerwca = 78,56 zł;
  • 2.750 zł + 78,56 zł = 2.828,56 zł.

 

Skorzystaj z wyjątkowego kalkulatora wyliczającego potrącenie za czas nieobecności pracy i wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca: Obliczanie kwoty pomniejszenia wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Zwolnienie lekarskie wystawione na dzień w którym pracownik pracował”

  1. Karoli

    Wlasnie tego szukalam

Skomentuj artykuł