Od listopada 2018 r. wyższa składka zdrowotna na urlopie wychowawczym

ZUS

Pracownicy korzystający z urlopu wychowawczego podlegają na tę okoliczność obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, pod warunkiem, że nie posiadają innych tytułów do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego lub ustalonego prawa do emerytury lub renty. Od 1 listopada 2018 r. zmieni się dla nich podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak czytamy w komunikacie resortu pracy z 31 lipca br. zamieszczonym na stronie internetowej www.mpips.gov.pl, od początku listopada 2018 r. podniesiona zostanie kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego, który jednocześnie wyznacza poziom podstawy składki zdrowotnej dla osób przebywających na urlopie wychowawczym.

Od 1 listopada 2018 r. ww. zasiłek wynosić będzie 620 zł i taka właśnie kwota od tego dnia będzie stanowić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego.

Powyższa zmiana wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. poz. 1497).

Do końca października 2018 r. wspomniana podstawa to 520 zł.

W zakresie ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla osób na wychowawczym nic się nie zmienia.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Od listopada 2018 r. wyższa składka zdrowotna na urlopie wychowawczym”

  1. Dagmara

    Czy zmiana składki zdrowotnej osoby przebywającej na wychowawczym dotyczy już wynagrodzenia za październik 2018 r. wypłaconego do 10 listopada 2018 r.

Skomentuj artykuł