Refundacja z PFRON składek obejmuje także „mały ZUS”

Przedsiębiorca korzystający z obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. nowej preferencji składkowej – czyli z tzw. „małego ZUS” – może ubiegać się o refundację z PFRON składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, PFRON refunduje:

1) osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

2) niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników – wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe

pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Omawiana refundacja przysługuje w wysokości:

  • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy posiada znaczny stopień niepełnosprawności;
  • 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności;
  • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy posiada lekki stopień niepełnosprawności.

Powołany wyżej art. 25a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. odsyła do najniższych kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wskazanych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli:

  • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),
  • 30% minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Przedsiębiorca z „małym ZUS” też może uzyskać refundację

Przedsiębiorca korzystający z obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. nowej preferencji składkowej czyli z tzw. „małego ZUS”, w myśl art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nalicza składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy uzależnionej od wysokości przychodu z działalności uzyskanego w poprzednim roku.

Z uwagi na fakt, iż przepis art. 25a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie odsyła do art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pojawiły się wątpliwości, czy niepełnosprawny przedsiębiorca opłacający „mały ZUS” może skorzystać z finansowanej przez PFRON refundacji składek emerytalno-rentowych?

PFRON rozwiał te wątpliwości wyjaśniając, że przedsiębiorca, o którym mowa wyżej, jest uprawniony do przedmiotowej refundacji. Tak wynika z komunikatu Oddziału Pomorskiego PFRON z 9 stycznia 2019 r. zamieszczonego na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „Komunikaty z regionu”

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *