Nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Resort pracy przygotował nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Dotychczasowy wzór tego formularza można stosować do czasu wyczerpania jego zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Nowy wzór, o którym mowa powyżej zawarto w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1071).

Wspomniany akt prawny wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2019 r. Z tym dniem traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 2298).

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł