Wymiar czasu pracy 2020

Wymiar czasu pracy w 2020 r. ustalony w oparciu o art. 130 § 1 Kodeksu Pracy dla pracownika pełnoetatowego łącznie wyniesie w skali roku 2024 godzin czyli 253 roboczych dni (co oznacza 2 dni robocze więcej niż w roku 2019). Pracownicy pełnoetatowi zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy w 2020 r. najwięcej mają do przepracowania w lipcu (184 godz.), zaś najmniej – w lutym, maju, sierpniu i listopadzie – 160 godz.

W 2020 r. dwa dni świąteczne przypadają na sobotę – 15 sierpnia oraz 26 grudnia. Pracodawcy z tego tytułu muszą wyznaczyć 2 dodatkowe dni wolne od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym występowanie ww. świąt.

Na mocy art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym niezbędne jest:

 • przemnożenie przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy) liczby tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym;
 • dodanie do otrzymanej wartości liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8 (chodzi tu o tzw. dni wystające);
 • odjęcie po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w okresie rozliczeniowym i w dniu innym niż niedziela.

W tym miejscu warto zadać pytanie o to, jak ustala się tzw. dni wystające, o którym mowa powyżej? Otóż uwzględniamy tu dni wystające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku – a więc przykładowo w styczniu 2020 r. pełne tygodnie to: 1-7.01, 8-14.01, 15-21.01, 22-28.01 – a zatem dni wystające poza pełne tygodnie to 29, 30 i 31 stycznia.

Święta obniżające w 2020 r. wymiar czasu pracy

Obchodzone w Polsce święta wskazuje ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90 ze zm.).

W 2020 r. święta obniżające wymiar czasu pracy (czyli święta przypadające na dzień inny niż niedziela) to:

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: , :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni
 • 1 stycznia (środa) – Nowy Rok,
 • 6 stycznia (poniedziałek) – Trzech Króli
 • 13 kwietnia (poniedziałek) – Drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja (piątek) – Święto Pracy,
 • 11 czerwca (czwartek) – Boże Ciało,
 • 15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia (piątek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia (sobota) – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Czas pracy w 2020 r.

Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych
Styczeń 168 21 10
Luty 160 20 9
Marzec 176 22 9
Kwiecień 168 21 9
Maj 160 20 11
Czerwiec 168 21 9
Lipiec 184 23 8
Sierpień 160 20 11 w tym 1 dzień wolnego za święto 15 sierpnia przypadające w sobotę
Wrzesień 176 22 8
Październik 176 22 9
Listopad 160 20 10
Grudzień 168 21 10 w tym 1 dzień wolnego za święto 26 grudnia przypadające w sobotę
Łącznie 2024 253 113

Sposób wyliczenia liczby godzin nominalnie do przepracowania w poszczególnych miesiącach 2020 r.

M-c Wyliczenie czasu pracy
I (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 6 stycznia)

Pełne tygodnie to: 1-7.01, 8-14.01, 15-21.01, 22-28.01, a dni wystające poza pełne tygodnie to 29, 30 i 31 stycznia.

II (40 godz. × 4 tyg.)
III (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”)
IV (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 13 kwietnia czyli Drugi dzień Wielkiej Nocy)
V (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 1 maja)
VI (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 11 czerwca czyli Boże Ciało)
VII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”)
VIII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 1 dzień wolny za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia)
IX (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”)
X (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”)
XI (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 11 listopada)
XII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto 25 grudnia + 8 godz. × 1 dzień wolny za święto przypadające w sobotę 26 grudnia)

 

Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe (2020 r.)
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-III 504 63 (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 2 święta: 1.01, 06.01)
IV-VI 496 62 (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 3 święta: 13.04, 1.05, 11.06)
VII-IX 520 65 (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 1 święto: 15.08)
X-XII 504 63 (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 3 święta: 11.11, 25.12, 26.12)
razem 2024 253

 

Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe (2020 r.)
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-IV 672 84 (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 3 święta: 1.01, 06.01, 13.04)
V-VIII 672 84 (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 3 święta: 1.05, 11.06, 15.08)
IX-XII 680 85 (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 3 święta: 11.11, 25.12, 26.12)
razem 2024 253

 

Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym

Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe (2020 r.)
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-VI 1000 125 (40 godz. x 26 tyg.) – (8 godz. x 5 świąt: 1.01, 06.01, 13.04, 1.05, 11.06)
VII-XII 1024 128 (40 godz. x 26 tyg.) + (8 godz. x 2 dni „wystające”) – (8 godz. x 4 święta: 15.08, 11.11, 25.12, 26.12)
razem 2024 253

 

Dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie.

Przykład
„Pełnoetatowy” wymiar czasu pracy w styczniu 2020 r. wynosi 168 godzin. Dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, wymiar czasu pracy oblicza się proporcjonalnie: 168 godzin x 1/2 etatu = 84 godz. Analogicznie dla: 3/4 etatu styczniowy wymiar czasu pracy wynosi 126 godz., zgodnie z wyliczeniem: 168 godzin x 3/4 etatu

 

Wymiar czasu pracy w 2020 r. pracowników zatrudnionych na część etatu w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych

Liczba godzin dla zatrudnionego na
M-c 1/2 etatu 1/4 etatu 3/4 etatu
I 84 42 126
II 80 40 120
III 88 44 132
IV 84 42 126
V 80 40 120
VI 84 42 126
VII 92 46 138
VIII 80 40 120
IX 88 44 132
X 88 44 132
XI 80 40 120
XII 84 42 126
razem 1012 506 1518

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *