Dodatki za pracę w nocy w 2020 r.

Przy kalkulowaniu minimalnego dodatku za pracę w nocy w 2020 r. należy uwzględniać minimalne wynagrodzenie za pracę wynoszące 2600 zł brutto oraz nominalny czas pracy wyliczony zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy dla poszczególnych miesięcy 2020 r.

Za każdą godzinę wykonywania obowiązków pracowniczych w porze nocnej zatrudnionemu należy się dodatkowe wynagrodzenie wynoszące 20% stawki godzinowej wynikającej z gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego.

W celu skalkulowania dodatku rekompensującego nocną aktywność w pracy należy:

  • minimalną płacę obowiązującą w miesiącu, w którym świadczona była nocna praca podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (chodzi tu o nominalną liczbę godzin pracy obowiązującą pracowników w podstawowym systemie czasu pracy, ustaloną zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 130 K.p.);
  • wyliczyć 20% otrzymanej stawki;
  • pomnożyć wynik przez liczbę godzin pracy w nocy.

W poniższej tabeli zawarto minimalne stawki za godzinę pracy w porze nocnej w 2020 r.

Miesiąc Kwota dodatku za godzinę pracy w porze nocnej w 2020 r.
Kwota dodatku brutto Sposób wyliczenia
Styczeń 3,10 zł (2.600 zł : 168 godz.) x 20% = 3,1 zł
Luty 3,25 zł (2.600 zł : 160 godz.) x 20% = 3,25 zł
Marzec 2,95 zł (2.600 zł : 176 godz.) x 20% = 2,95 zł
Kwiecień 3,10 zł (2.600 zł : 168 godz.) x 20% = 3,1 zł
Maj 3,25 zł (2.600 zł : 160 godz.) x 20% = 3,25 zł
Czerwiec 3,10 zł (2.600 zł : 168 godz.) x 20% = 3,1 zł
Lipiec 2,83 zł (2.600 zł : 184 godz.) x 20% = 2,83 zł
Sierpień 3,25 zł (2.600 zł : 160 godz.) x 20% = 3,25 zł
Wrzesień 2,95 zł (2.600 zł : 176 godz.) x 20% = 2,95 zł
Październik 2,95 zł (2.600 zł : 176 godz.) x 20% = 2,95 zł
Listopad 3,25 zł (2.600 zł : 160 godz.) x 20% = 3,25 zł
Grudzień 3,10 zł (2.600 zł : 168 godz.) x 20% = 3,1 zł

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł