Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dłużej

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Twoja Platforma Kadrowo - Płacowa

W Dzienniku Ustaw pod poz. 855 i 856 pojawiły się dwa rozporządzenia Rady Ministrów z 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Na ich mocy z dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczeni mogą korzystać do 14 czerwca 2020 r.

Początkowo placówki oświaty miały być zamknięte do 25 marca. Rodzice dzieci do lat 8 mogli w tym czasie skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni z powodu konieczności opieki nad dzieckiem do 8 roku życia.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii szkoły, przedszkola i żłobki zostały zamknięte na kolejne tygodnie – do Świąt Wielkanocnych przypadających w tym roku w dniach 12-13 kwietnia, a Rada Ministrów podjęła decyzję o kolejnym wydłużeniu tego terminu – najpierw do 26 kwietnia, a później do 24 maja.

Poznaj: odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące przedłużenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Co ważne, od 25 maja 2020 r. na mocy ustawy nowelizującej z 14 maja 2020 r. (czyli ustawy z 14 maja 2020 r.  o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  – Dz.U. z 2020 r. poz. 875) prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przewidziano wyłącznie:

Mamy dla Ciebie e-book AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO z tematyki: , :

Pracodawca w Obliczu Koronawirusa - Aktualizowany Na Bieżąco! Wszystko o tym jak prowadzić/ratować biznes w czasie epidemii COVID-19
  • dla ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy oraz dla funkcjonariusza, zwolnionego od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki – w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ze względu na konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • dla ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna;
  • dla rolników sprawujących opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jak wynika z powyższego, od 25 maja br. dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje na pełnosprawne dzieci w wieku do 8 lat

95 dni łącznego limitu

Z powodu kolejnego wydłużenia terminu zamknięcia placówek oświatowo-wychowawczych do 24 maja 2020 r., RM wydała kolejne rozporządzenie w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego (Dz.U. z 2020 r. poz. 790). Na jego mocy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 1a ustawy antykryzysowej, przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

Natomiast na mocy dwóch kolejnych rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 855 oraz poz. 856), o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można wnioskować do 14 czerwca 2020 r. Przy czym jak wskazano powyżej, od 25 maja br. dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje na pełnosprawne dzieci w wieku do 8 lat.

Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa powyżej, przysługuje również w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r.

Na dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą liczyć również rodzice, którzy samodzielnie podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dziećmi, mimo otwarcia placówki mogącej sprawować funkcje opiekuńcze.

W sumie, ubezpieczony mógł / może wnioskować o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na poniższe okresy:

  • od 12 do 25 marca 2020 r. (14 dni);
  • od 26 marca do 8 kwietnia 2020 r. (kolejne 14 dni);
  • od 9 do 26 kwietnia 2020 r. (kolejne 18 dni);
  • od 27 kwietnia do 3 maja 2020 r. (kolejne 7 dni);
  • od 4 maja do 24 maja 2020 r. (kolejne 21 dni);
  • od 25 maja do 14 czerwca 2020 r. (kolejne 21 dni) – z zastrzeżeniem, że wskutek zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą z 14 maja 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 25 maja nie przysługuje na pełnosprawne dzieci w wieku do 8 lat.

 

Reasumując, dodatkowy zasiłek opiekuńczy łącznie przysługuje do 95 dni. Okres ten nie jest wliczany do limitu 60 dni w roku kalendarzowym z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat, ani do limitu 30 dni w roku kalendarzowym z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Dokumentem do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego – Wzór oświadczenia do pobrania (plik docx).

Żadnych dodatkowych formalności

Wydłużenie okresu, za który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, nie wiąże się z jakimikolwiek dodatkowymi formalnościami – wystarczy tak jak dotychczas złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy (wzór dokumentu dostępny na stronie internetowej ZUS), w którym rodzic określi okres, w którym chciałby pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy ze względu na opiekę nad dzieckiem.

6 pytań o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Żłobki i przedszkola mogą być otwarte od 6 maja, ale szkoły pozostają zamknięte. Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym? Komu przysługuje? Co, jeśli mimo otwarcia placówki rodzic nie zdecyduje się wysłać do niej dziecka? Resort pracy przygotował odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Moje dziecko za miesiąc kończy 8 lat, szkoły pozostają zamknięte, czy przysługuje mi dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Tak, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.

Szkoły zostają zamknięte, ale żłobki mogą być otwarte od 6 maja. Do kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje?

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca, z tym, że od 25 maja nie jest on już należny na dzieci pełnosprawne w wieku do lat 8.

Jeżeli żłobek, do którego uczęszcza moje dziecko, zostanie otwarty np. 11 maja, to do tego czasu mam prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał.

Co w sytuacji, gdy żłobek się otworzy, ale ze względów bezpieczeństwa ograniczy liczbę dzieci, które mogą do niego uczęszczać?

W takim przypadku dodatkowy zasiłek opiekuńczy również będzie przysługiwał.

A jeżeli mimo otwarcia placówki opieki nie zdecyduję się posłać do niej mojego dziecka? Czy wtedy stracę prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Rodzice mogą być spokojni – jeżeli żłobek czy przedszkole zostaną otwarte, a mimo to rodzic nie zdecyduje się na posłanie dziecka do placówki z powodu stanu epidemii, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał.

Czy w takim przypadku również wystarczy złożyć oświadczenie, w którym wskażę, w jakim okresie chcę pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zasady dokumentowania prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie zmieniły się w związku z wydłużeniem prawa do jego pobierania. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *