Kalkulator wynagrodzeń 2020 – rozliczanie listy płac

Kalkulatory Online Dla Kadr i Płac

Rozliczanie wynagrodzeń pod względem podatkowo-składkowym przysparza niejednokrotnie wielu trudności. Jest to spowodowane przede wszystkim poziomem skomplikowania przepisów zusowskich oraz tych z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Z tego powodu przygotowaliśmy wyjątkowy kalkulator wynagrodzeń 2020, który wskaże prawidłowy sposób rozliczenia na liście płac pensji, składników płacy zwolnionych z oskładkowania, zasiłku i wynagrodzenia za chorobę czy świadczeń pozapłacowych (w tym także tych wolnych od składek ZUS i podatku).

Wyliczenie kwoty netto w przypadku pracownika sprowadza się w skrócie do:

Krok 1. Wyliczenia należnych składek ZUS od świadczeń podlegających ozusowaniu (pamiętając, że składki finansowane przez pracownika wynoszą: składka emerytalna – 9,76% podstawy, składka na ub. rentowe – 1,5% podstawy, składka chorobowa – 2,45% podstawy, składka zdrowotna – 9% podstawy).

Krok 2. Odjęcie od podlegającego opodatkowaniu przychodu sfinansowanych przez zatrudnioną osobę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, których podstawą jest przychód opodatkowany.
Krok 3. Pomniejszenie przychodu o koszty uzyskania przychodów (250 zł lub 300 zł, ewentualnie 50% przy należnościach związanych z przeniesieniem praw autorskich) – tutaj polecamy kompleksowy tekst o KUP: Pracownicze koszty uzyskania przychodu – zagadnienia z praktyki.
Krok 4. Zaokrąglenie otrzymanej podstawy opodatkowania do pełnych złotych.
Krok 5. Pomnożenie zaokrąglonej podstawy przez odpowiednią stawkę procentową podatku (17% lub 32%).
Krok 6. Pomniejszenie obliczonej zaliczki na podatek o kwotę 43,76 zł (pod warunkiem złożenia przez pracownika PIT-2) oraz o kwotę składki zdrowotnej wynoszącej nie więcej niż 7,75% podstawy jej wymiaru (chodzi tu o składkę obliczoną od przychodu podlegającego opodatkowaniu).
Etap 7. Zaokrąglenie otrzymanej kwoty do pełnych złotych.

Etap 8. Odjęcie od kwoty należności pieniężnych brutto składek ZUS i zaliczki podatkowej.

Jak obliczyć wynagrodzenia należności ze stosunku pracy?
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2020 (pracownik)
Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto pracownika (należności ze stosunku pracy)?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć wynagrodzenie umowa zlecenia i o dzieło (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)?
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2020 (umowa zlecenia i o dzieło – pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)
Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto z umowy zlecenia i o dzieło (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)?

Kliknij i Sprawdź

Sprawdź: Lista płac 2020 – jak rozliczać wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł