Nowe wzory formularzy na PUE ZUS

ZUS

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zmieniono 31 wniosków. Nowe wnioski są w formacie HTML i mają uproszczoną formę. Zmieniły się też ich symbole, a w niektórych przypadkach nazwy. Kilka wniosków dostępnych dotychczas na PUE ZUS zastąpiliśmy jednym wspólnym formularzem. Dzięki wprowadzonym zmianom wypełnianie wniosków będzie łatwiejsze.

Wprowadzone zmiany dotyczą wniosków z obszaru emerytur i rent, zasiłków oraz ubezpieczeń i składek. Nowe formularze są krótsze i bardziej zrozumiałe.

Aby wysłać do ZUS elektroniczny wniosek, wystarczy zalogować się do swojego profilu na portalu PUE ZUS. Wniosek trzeba podpisać. Jest do tego potrzebny podpis elektroniczny. Są też takie wnioski, które można podpisać profilem PUE (nie trzeba mieć dodatkowego podpisu elektronicznego).

Do końca roku wszystkie wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe w aplikacji ePłatnik będą dostępne na PUE ZUS w formacie HTML.

Poniżej lista symboli wniosków – dotychczasowych i odpowiadających im nowych wersji:

Lp. Dotychczasowy symbol wniosku  na PUE ZUS – do 13.11.2020 r. Symbol wniosku na portalu PUE ZUS od 14.11.2020 r. Nowa nazwa wniosku od 14.11.2020 r.
1 KP-1
KP-3
EKP Wniosek w sprawie kapitału początkowego
2 RP-1E EMP Wniosek o emeryturę
3 ZUS Er-18 EPD-18 Wniosek o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek
4 ER-13 ER-13 Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS
5 Rp-1R ERN Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
6 ZUS-Rw-73 EROP Oświadczenie o osiąganiu przychodu
7 RP-6
RP-6Z
ERP-6 Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
8 ZUS Rp-13 EUZ Wniosek o: zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorcy
9 RD-3 RD-3 Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek
10 ZUS-EOP RSO Wniosek o odroczenie terminu płatności składek
11 ZUS-EUN RSU Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
12 US-13 US-13 Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych
13 US-7
US-8
US-11
US-12                              US-16
ZUS-ZZU                     EWZ-1
US-7 Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej
14 US-9
US-10
US-9 Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe
15 Z-10 Z-10 Oświadczenie (jeśli ubiegasz się o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego)
16 Z-12 Z-12 Wniosek o zasiłek pogrzebowy
17 Z-15 Z-15A Wniosek o zasiłek opiekuńczy (dziecko)
18 Z-15 Z-15B Wniosek o zasiłek opiekuńczy (członek rodziny)
19 ZAS-54 ZAM Wniosek o zasiłek macierzyński
20 ZAS-34 ZAO Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
21 ZUS ZAS-12 ZAS-12 ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK
Dotyczy: ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres
22 ZAS-36 ZAS-36 Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
23 ZAS-58
ZAS-65
ZAS-66
ZAS-58 Wniosk o udzielenie wyjaśnień/Wniosek o wydanie decyzji/Skarga w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
24 ZAS-62 ZAS-62 Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego od pracy
25 ZAS-64 ZAS-64 Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego
26 Np-7 ZNp-7 Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
27 EPRZ
EWNUU
EWZU
EWZUU
ZPW Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku
28 ZUS Z-3 ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące pracowników)
29 ZUS Z-3a ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych)
30 ZUS Z-3b ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)
31 ZAS-53 ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Nowe wzory formularzy na PUE ZUS”

  1. zawiedziony

    Szkoda, że nie zostały struktury tych plików.

Skomentuj artykuł