Transformacja cyfrowa ZUS mająca ułatwić rozliczenia zasiłkowo-składkowe – konsultacje z przedsiębiorcami

We wrześniu 2020 r. ZUS przyjął 14 programów transformacji systemu zabezpieczenia społecznego oraz ZUS na lata 2021-2023+. Realizacja tych programów wprowadza szereg usprawnień dla przedsiębiorców oraz pozwala na dalszy rozwój e-administracji, m.in. poprzez budowę nowoczesnego e-urzędu, automatyzację procesów, szerszą elektronizację komunikacji i wymiany danych i informacji, a także dalszą integrację systemów i rejestrów organów administracji.

W marcu, kwietniu i maju 2021 r. odbyły się spotkania konsultacyjne na temat programów transformacji cyfrowej ZUS, które mają ułatwić rozliczenia zasiłkowo-składkowe.

W najbliższych latach ZUS planuje wprowadzenie zmian, które ułatwią prowadzenie firm i dotyczą:

 • sposobu rozliczania składek przekazywanych do ZUS

ZUS przejmie na siebie obowiązek ustalania wysokości składek, które należy opłacić i zgłaszania oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń. Przedsiębiorca będzie przekazywał do ZUS Jednolity Plik Ubezpieczeniowy z informacjami na temat swojej sytuacji i swoich ubezpieczonych. Na podstawie tych danych ZUS będzie wykonywał odpowiednie operacje i będzie informował przedsiębiorcę o ich wyniku. Jeśli przedsiębiorca nie będzie miał zastrzeżeń do przygotowanych przez ZUS wyliczeń, wystarczy, że opłaci składkę.

Krótka prezentacja na temat planowanych zmian – rozliczanie składek (plik pptx 1,9mb)

 • sposobu obliczania i wypłaty zasiłków

ZUS przejmie wypłatę wszystkich zasiłków z ubezpieczeń społecznych (także tych, które teraz wypłaca pracodawca). Aby otrzymać zasiłek, nie trzeba będzie składać wniosku do ZUS – zasiłki będą wypłacane na podstawie zwolnienia lekarskiego lub informacji o udzielonym urlopie macierzyńskim. Zasady ustalania prawa do zasiłków i ich obliczanie będzie prostsze.

Krótka prezentacja na temat planowanych zmian – zasiłki (plik pptx 960kb)

Zmiany te wynikają z przyjętej przez ZUS Strategii na lata 2021 – 2025.

 

Składki na ubezpieczenia społeczne – ZUS odciąży przedsiębiorców (informacja Rzecznika MŚP)

Zgodnie z zaprezentowanymi planami ZUS przejmie obowiązek ustalania wymiaru składek. Przedsiębiorca za pomocą  pliku wygenerowanego przez program kadrowo – płacowy jednym kliknięciem przekaże do ZUS dane o osiągniętym dochodzie i przerwach w zatrudnieniu pracownika, a następnie na nowej platformie PUE zaakceptuje wyznaczone stawki. Z tego poziomu będzie mógł także wygenerować gotowy wzór przelewu i opłacić składki. Dodatkowo, każdy płatnik składek będzie za pomocą systemu informowany o zaległościach, czy kończącym się okresie płatności preferencyjnych stawek lub przekroczeniu 30 – krotności wynagrodzenia. Będzie on miał również wgląd do informacji, za jakie osoby ubezpieczone została naliczona składka oraz jaka wysokość została ustalona dla każdego z nich.

Nasze programy dotyczące automatyzacji są zgodne z wieloma postulatami, jakie zgłaszali przedsiębiorcy – powiedziała podczas spotkania prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS. – Programy mają na celu m.in. odciążenie przedsiębiorców i poprawę współpracy z organami administracji publicznej. Wcześniejsze reformy (np. elektroniczne zwolnienia), które zostały wprowadzone przed pandemią spełniły swoją rolę.

Główne zmiany:

Wprowadzenie JPU (Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego) – w przypadku niezłożenia pliku zasady sporządzania rozliczenia ustalane są z urzędu

 1. Zmiana terminów płatności – do 10 dnia następnego miesiąca płatnik opłacający składki wyłącznie za siebie, do 20 dnia następnego miesiąca pozostali płatnicy.
 2. Informacja roczna dla ubezpieczonego– ZUS do 28 lutego zamieszcza na PUE zestawienie roczne dotyczące danych zaewidencjonowanych na koncie w poprzednim roku.
 3. Elektroniczna korespondencja, szybsza komunikacja.

Konsolidacja i automatyzacja wypłaty zasiłków

Drugim projektem przedstawionym przez ZUS jest przejęcie od płatników składek wypłaty zasiłków, uproszczenie zasad ich przyznawania i obliczania, a także automatyzacja procesów przyznawania.

Główne zmiany:

 1. Zmiana zasad ustalania okresu pobierania zasiłku chorobowego
  • wliczanie do okresu zasiłkowego okresów poprzedniej niezdolności do pracy, jeśli przerwa nie przekracza 90 dni (niezależnie od przyczyny choroby)
 2. Zmiany dotyczące okresu wyczekiwania na prawo do zasiłków
  • wydłużenie okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego,
  • wprowadzenie okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego
 3. Zmiany prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia
  • ograniczenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do  30 dni
 4. Uproszczenie stawek procentowych zasiłków chorobowych i macierzyńskich
  • zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu – 80% zamiast 70%
  • zasiłek macierzyński – 100% i 80%, bez wyrównywania
 5. Uproszczenie zasad ustalania prawa do zasiłku opiekuńczego
  • zasad liczenia limitów wypłaty zasiłku opiekuńczego (limit dla rodziców dzieci, limit na osobę pod opieką,
  • obecność innego domownika nie będzie pozbawiać prawa do zasiłku opiekuńczego
 6. Wypłata zasiłków bez wniosku (w większości przypadków)
  • wypłata zasiłku chorobowego i opiekuńczego – na podstawie e-ZLA, bez wniosku
  • wypłata zasiłku macierzyńskiego pracownikom – na podstawie informacji od pracodawcy o udzielonym urlopie

Projekt, który podjął Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest naprawdę imponujący. Mamy nadzieję, że ten projekt się powiedzie i będzie to z pożytkiem dla wszystkich stron. Dużo elementów systemu jest pomyślanych z pożytkiem dla przedsiębiorców, jednak należy pamiętać, że diabeł tkwi w szczegółach i te szczegóły warto dobrze przemyśleć, bo niekiedy zmiany które z jednej strony są korzystne, z drugiej strony miewają swoje niekorzystne konsekwencje. Ważne są też terminy tych wszystkich działań – powinny być one ustalone tak, by z jednej strony nie było opóźnień, a z drugiej by uniknąć problemów wynikających z za krótkich terminów. Istotna jest również edukacja i upowszechnianie wiedzy o tym systemie tak, by każdy użytkownik potrafił z niego korzystać – podsumował konsultacje Mikołaj Kruczyński, Koordynator w Biurze Rzecznika MŚP.

Źródło: https://rzecznikmsp.gov.pl/

11 marca 2021 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie konsultacyjne (informacja ZUS)

W zainicjowanym przez profesor Gertrudę Uścińską inauguracyjnym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców, które wchodzą w skład Rady Dialogu Społecznego: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja „Lewiatan”, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Planowane przez ZUS reformy dotyczą m.in. zdjęcia z firm wielu obowiązków i odpowiedzialności związanych z rozliczaniem składek, uproszczenia i automatyzacji wypłaty zasiłków oraz pełnej elektronizacji w obsłudze firm przez ZUS.

We wrześniu 2020 r. zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjął 14 programów transformacji systemu zabezpieczenia społecznego oraz ZUS na lata 2021-2023+. Programy były konsultowane i zostały zaakceptowane przez premiera Mateusza Morawieckiego jako przedsięwzięcia wspierające strategię rozwoju e-państwa.

Realizacja tych programów wprowadza szereg usprawnień dla przedsiębiorców oraz pozwala na dalszy rozwój e-administracji, m.in. poprzez budowę nowoczesnego e-urzędu, automatyzację procesów, szerszą elektronizację komunikacji i wymiany danych i informacji, a także dalszą integrację systemów i rejestrów organów administracji.

Automatyzacja rozliczeń przewiduje m.in. zakładanie kont płatników i ubezpieczonych przez ZUS (na podstawie danych z Rejestrów Centralnych lub przekazanych danych w Jednolitym Pliku Ubezpieczeniowym), ustalanie przez ZUS obowiązku ubezpieczeniowego, schematu podlegania ubezpieczeniom, prawa do ulg w opłacaniu składek, ustalanie przez ZUS podstawy wymiaru i wysokości należnych składek (na podstawie informacji o przychodach od płatnika).

Z kolei automatyzacja zasiłków zakłada m.in. wypłatę zasiłków bez wniosku, na podstawie e-ZLA lub informacji pozyskanych przez ZUS o udzielonym urlopie, uproszczenie zasad ustalania prawa do zasiłków, przejęcie wypłaty wszystkich zasiłków przez ZUS, wyeliminowanie składania dodatkowych zaświadczeń do wniosków.

„Programy te opracowaliśmy na podstawie postulatów m.in. przedsiębiorców oraz zgodnie z duchem elektronizacji państwa i gospodarki” – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Celem spotkania z przedstawicielami organizacji zrzeszających pracodawców było przedstawienie założeń programów oraz dyskusja na temat wpływu projektowanych zmian na działalność firm. Istotną kwestią było też omówienie sposobu optymalnego wprowadzenia nowych rozwiązań dla przedsiębiorców.

„Chcemy dowiedzieć się co możemy zrobić, aby płynnie wdrożyć nowe rozwiązania dla tej grupy naszych klientów. Dzięki konsultacjom jeszcze lepiej poznamy potrzeby przedsiębiorców” – powiedziała profesor Uścińska.

W ocenie przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców, zaproponowane przez ZUS programy automatyzacji i modernizacji są konieczne i bez nich trudno byłoby wprowadzać nowoczesne usługi i rozwiązania. Niezwykle ważna jest komunikacja z pracodawcami oraz producentami oprogramowania kadrowo-płacowego. Trzeba zadbać o wykorzystanie danych z dostępnych rejestrów publicznych i danych w systemie informatycznym Zakładu, by zdjąć część obowiązków z przedsiębiorców – wskazywali uczestnicy spotkania.

Omawiane spotkanie rozpoczęło cykl konsultacji z przedstawicielami środowiska przedsiębiorców.

Ze względu na złożony i wielowymiarowy charakter programów zaproponowanych przez ZUS prace na nimi są prowadzone wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rozwoju Pracy i Technologii.

W dniu 8 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne na temat programów transformacji cyfrowej ZUS, które ułatwią prowadzenie firm. Tym razem planowane przez ZUS reformy, dotyczące m.in. zdjęcia z firm wielu obowiązków i odpowiedzialności związanych z rozliczaniem składek, uproszczenia i automatyzacji wypłaty zasiłków oraz pełnej elektronizacji w obsłudze firm przez ZUS, były omawiane z przedstawicielami środowiska wytwórców oprogramowania kadrowo-płacowego. „Rozpoczynamy konsultacje, aby poznać opinię i uwagi środowiska, które zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania kadrowo-płacowego. Chcemy, aby nasze przyszłe rozwiązania były dostosowane do oczekiwań ekspertów” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

„Należy usprawnić kwestię związaną z załatwianiem spraw w urzędzie. Stawiamy na automatyzację” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Spotkanie z wytwórcami programów kadrowo-płacowych odbyło się pod patronatem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Celem spotkania było przedstawienie założeń programów transformacji oraz dyskusja na temat wpływu projektowanych zmian na działalność firm. Istotną kwestią było też omówienie sposobu jak najbardziej optymalnego wprowadzenia nowych rozwiązań.

„Spotkanie stanowi nową jakość w relacjach Zakładu ze środowiskiem przedsiębiorców i pozwala na dywersyfikację ryzyk przy wdrażaniu tak dużych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych. Komunikacja na takim wczesnym etapie planowania zmian buduje wzajemne relacje.” – podkreślił Wiesław Paluszyński, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Źródło: ZUS

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł