Wydłużenie kadencji organów związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz społecznych inspektorów pracy

Z dniem 19 sierpnia 2021 r. w życie weszła zmiana, wskutek której może zostać przedłużona kadencja organów statutowych związków zawodowych, związku lub organizacji przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy. Została ona wprowadzona mocą nowelizacji art. 14i ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1510).

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przywołanego przepisu, przewidziano przedłużenie kadencji społecznego inspektora pracy lub organu statutowego:

  • związku zawodowego,
  • związku lub organizacji przedsiębiorców,
  • związków pracodawców, ich federacji i konfederacji

jeżeli upływa ona w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu i w związku z obowiązywaniem tego stanu nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów.

Przedłużenie kadencji jest możliwe do czasu wyboru organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Baza niezbędnych kalkulatorów płacowych w jednej aplikacji!

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł