Współczynnik do ekwiwalentu 2022 + kalkulator

Mistrz Kadr i Płac

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu urlopowego w 2022 r. wynosi 20,92.

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy praktyczny kalkulator, który w szybki sposób wskaże współczynnik ekwiwalentowy obowiązujący w latach 2004 – 2022, dla dowolnego wymiaru etatu.

Przy wyliczeniach współczynnika urlopowego wykorzystywanego do kalkulowania kwoty ekwiwalentu należnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinniśmy w 2022 r. uwzględnić:

1) 52 niedziele,

Wiarygodne i sprawdzone treści dla kadr i płac! Bez obaw o zmiany przepisów!

2) 53 dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,

3) 9 świąt przypadających w inny dzień niż niedziela, tj.: 

 • 1 stycznia – Nowy Rok (sobota),
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli (czwartek),
 • 18 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (wtorek),
 • 16 czerwca – dzień Bożego Ciała (czwartek),
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (poniedziałek),
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych (wtorek),
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (piątek),
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek).

 

Przy ustalaniu omawianego współczynnika pojawia się wątpliwość odnośnie tego, ile razy w procesie wyliczenia należy uwzględniać tzw. świąteczne niedziele (czyli święta wypadające w niedzielę): dwa razy – oddzielnie jako święto i niedzielę, czy tylko raz.

Niestety żaden powszechnie obowiązujący akt prawny nie daje tu jednoznacznej odpowiedzi. W opinii autora, przy wyznaczaniu współczynnika ekwiwalentowego w liczbie dni świątecznych powinno się uwzględniać wyłącznie te dni, które przypadały na dzień inny niż niedziela. Przyjęcie założenia, w myśl którego niedziela świąteczna byłaby uwzględniana zarówno jako niedziela jak i święto, skutkować będzie zawsze niższym współczynnikiem.

 

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje, obliczenie współczynnika urlopowego w 2022 r. powinno wyglądać następująco:

[365 dni – (52 niedziele + 9 dni świątecznych wypadających w inne dni niż niedziela + 53 dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy)] ÷ 12 = 20,92.

 

Jeśli pracownik pracuje na część etatu, wówczas wartość współczynnika ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Przykładowo współczynnik dla pracownika zatrudnionego:

 • na 3/4 etatu wynosi: 20,92 x 3/4 = 15,69;
 • na 1/2 etatu wynosi: 20,92 x 1/2 = 10,46;
 • na 1/3 etatu wynosi: 20,92 x 1/3 = 6,97;
 • na 1/4 etatu wynosi: 20,92 x 1/4 = 5,23.

 

Kalkulator Online „Współczynnik do ekwiwalentu

Ważne!

Ustalając to, w jakiej wysokości zastosować w danej sytuacji współczynnik przy kalkulowaniu ekwiwalentu urlopowego, należy brać pod uwagę moment zyskania przez pracownika uprawnienia do ekwiwalentu. Właściwy jest zatem współczynnik z tego roku, w którym powstało prawo do ekwiwalentu. Nie ma znaczenia, czy chodzi o urlop bieżący, czy też zaległy.

Jeżeli więc pracownik nabywa przykładowo w styczniu 2022 r. prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2021 r., to stosujemy współczynnik z 2022 r. Z kolei jeśli pracownik zyskał uprawnienie do ekwiwalentu jeszcze w 2021 r., ale jego wypłata nastąpiła dopiero w styczniu 2022 r., to trzeba zastosować współczynnik obowiązujący w 2021 r.

 

 

Sprawdź praktyczny kalkulator wyliczania kwoty należnego ekwiwalentu urlopowego:

Jak obliczać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?
🧮 Kalkulator Online – Kalkulator – Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Jak obliczać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?
Kliknij i Sprawdź

Wartość współczynnika ekwiwalentowego w latach 2004–2021

Rok Wartość współczynnika
2021 21
2020 21,08
2019 20,92
2018 od 1 stycznia 2018 r. do 7 listopada 2018 r. – 20,92, zaś od 8 listopada 2018 r. (a więc od dnia ustanowienia Święta Narodowego w dniu 12 listopada) – 20,83
2017 20,83
2016 21
2015 21
2014 20,83
2013 20,92
2012 21
2011 21
2010 21,08
2009 21,08
2008 21
2007 21
2006 21,08
2005 21
2004 21,17

Źródło: publikacja „Mistrz Kadr i Płac”

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł