Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2022 + kalkulator

Wymiar czasu pracy 2022

Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych – niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności – nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień.

W przypadku zaś pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, górne limity czasu pracy to:

  • 7 godzin na dobę oraz
  • 35 godzin tygodniowo,

przy czym ww. ograniczeń nie stosuje się: 

  • wobec osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Na końcu artykułu zamieszczony jest praktyczny kalkulator, który w mgnieniu oka wskazuje wymiar czasu pracy w dowolnym miesiącu 2022 r. (oraz w ujęciu rocznym – we wszystkich miesiącach 2022 r.), dla dowolnego wymiaru etatu.

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

Ustalając wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych posługujemy się tymi samymi zasadami, co w odniesieniu do pozostałych pracowników, z tą różnicą, iż w miejsce norm wynikających z Kodeksu pracy przyjmujemy normy obowiązujące stosownie do posiadanego przez podwładnego stopnia niepełnosprawności.

Poniżej wymiar czasu pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2022 r. dla pełnoetatowego i niepełnoetatowego pracownika niepełnosprawnego, którego obowiązują skrócone normy czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień)

Miesiąc Pełny etat (gg:mm) 1/2 etatu (gg:mm) 1/4 etatu (gg:mm) 1/3 etatu (gg:mm) 2/3 etatu (gg:mm) 3/4 etatu (gg:mm)
I 133:00 66:30 33:15 44:20 88:40 99:45
II 140:00 70:00 35:00 46:40 93:20 105:00
III 161:00 80:30 40:15 53:40 107:20 120:45
IV 140:00 70:00 35:00 46:40 93:20 105:00
V 147:00 73:30 36:45 49:00 98:00 110:15
VI 147:00 73:30 36:45 49:00 98:00 110:15
VII 147:00 73:30 36:45 49:00 98:00 110:15
VIII 154:00 77:00 38:30 51:20 102:40 115:30
IX 154:00 77:00 38:30 51:20 102:40 115:30
X 147:00 73:30 36:45 49:00 98:00 110:15
XI 140:00 70:00 35:00 46:40 93:20 105:00
XII 147:00 73:30 36:45 49:00 98:00 110:15

 

Kalkulator Online „Wymiar czasu pracy 2022

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł