Kalkulator wynagrodzeń – umowa zlecenia od lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0)

Zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r.

1 lipca 2022 r. nastąpiły spore zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń należnych z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Od tego dnia zaczęła wszakże obowiązywać nowa skala podatkowa, a 17-procentowa stawka podatku spadła do 12%. Zlikwidowany został ponadto mechanizm sprowadzający się do przedłużania terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Redakcja SerwisKadrowego.pl przygotowała kalkulator wynagrodzeń prowadzący krok po kroku przez proces rozliczania list płac zleceniobiorców z uwzględnieniem zmian zaplanowanych od 1 lipca 2022 r.

Opis zmian

Kalkulator Wynagrodzeń od lipca 2022 r. (DEMO)

Porównania rozliczeń dla roku 2021 oraz dla okresów od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia 2022 r.

Kolejne modyfikacje w ramach tzw. Polskiego Ładu

Sporządzając po zmianach listy płac dla wykonawców umów zlecenia i umów o dzieło, powinniśmy pamiętać m.in. o:

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!
 • obniżeniu stawki procentowej podatku przewidziana dla dochodów nieprzekraczających w roku pułapu 120.000 zł z 17% do 12%;
 • uchyleniu nowego mechanizmu pobierania zaliczek podatkowych polegającego na tzw. rolowaniu zaliczek;
 • możliwości złożenia od 1 stycznia 2023 r. przez podatnika pisemnego wniosku o niepobieranie w danym roku podatkowym zaliczek, o których mowa w art. 31, art. 33–35 i art. 41 ust. 1 ustawy PIT (do końca 2022 r. podobne rozwiązanie obejmuje przychody, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 5, 6 i 8 oraz art. 41 ust. 1 ustawy PIT, czyli np. z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło lub kontraktu menedżerskiego);
 • konieczności uwzględniania od 2023 r. (na wniosek podatnika) 1/12 kwoty zmniejszającej podatek przy kalkulowaniu zaliczek podatkowych.

 

 

Decyduje dzień powstania przychodu

Przy wprowadzaniu przez ustawodawcę zmian w zakresie rozliczeń podatkowych, zawsze pojawia się pytanie: od kiedy je stosować? Pamiętajmy, że w tym kontekście decyduje data wypłaty / postawienia do dyspozycji określonego świadczenia, a nie okres, za jaki ono przysługuje. A zatem, przykładowo wynagrodzenie netto za czerwiec, wypłacone już w lipcu 2022 r., powinno zostać obliczone według zmienionych reguł, czyli m.in. z zastosowaniem 12-procentowego podatku i bez tzw. rolowania zaliczek PIT.

Kalkulator Wynagrodzeń „Umowa zlecenia od lipca 2022 r.” (DEMO)


Sprawdź pełną wersję (m.in. ze świadczeniami pozapłacowymi, zasiłkami i z dokładnym opisem wszystkich obliczeń) Kalkulatora płac – umowa zlecenia uwzględniającego propozycje zmian mających obowiązywać od 1 lipca 2022 r.:

Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy z uwzględnianiem propozycji zmian mających obowiązywać od 1 lipca 2022 r.
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń od 1 lipca 2022 (umowa zlecenia i umowa o dzieło – pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)
Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy z uwzględnianiem propozycji zmian mających obowiązywać od 1 lipca 2022 r.?
Kliknij i Sprawdź

Poniżej porównania rozliczeń z zastosowaniem reguł obowiązujących w 2021 r. oraz w okresach od stycznia do czerwca 2022 r. i od lipca do grudnia 2022 r. (przy założeniu, że zleceniobiorca nie jest uczestnikiem PPK, objęty jest wszystkimi ubezpieczeniami zusowskimi, ma prawo do 20-procentowych kosztów uzyskania przychodu oraz złożył rezygnację ze stosowania względem niego tzw. „rolowania” zaliczek podatkowych):

 

 • rozliczenia kwoty 1.500 zł brutto:
VII-XII 2022 I-VI 2022 2021
Wynagrodzenie za pracę 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 1500 zł 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1500 zł × 9,76% 146,40 146,40 146,40
Składki na ubezpieczenia rentowe 1500 zł × 1,5% 22,50 22,50 22,50
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1500 zł × 2,45% 36,75 36,75 36,75
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 146,4 zł + 22,5 zł + 36,75 zł 205,65 205,65 205,65
Kwota kosztów uzyskania przychodu [1500 zł – 205,65 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego)] × 20% 258,87 258,87 258,87
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1500 zł – 205,65 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 258,87 zł (koszty uzyskania przychodu) 1.035,00 1.035,00 1.035,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 11) (1035 zł × 12%) 124,20 175,95 175,95
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 1500 zł – 205,65 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 1.294,35 1.294,35 1.294,35
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 1294,35 zł × 9% 116,49 116,49 116,49
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 0,00 100,31
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego 124,2 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 124,00 176,00 76,00
Kwota netto 1500 zł – 205,65 zł (skł. społ.) – 116,49 zł (skł. zdrow.) – 124 zł (zaliczka na podatek) 1.053,86 1.001,86 1.101,86

 

 • rozliczenia kwoty 3.010 zł brutto:
VII-XII 2022 I-VI 2022 2021
Wynagrodzenie za pracę 3.010,00 3.010,00 3.010,00
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 3010 zł 3.010,00 3.010,00 3.010,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3010 zł × 9,76% 293,78 293,78 293,78
Składki na ubezpieczenia rentowe 3010 zł × 1,5% 45,15 45,15 45,15
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3010 zł × 2,45% 73,75 73,75 73,75
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 293,78 zł + 45,15 zł + 73,75 zł 412,68 412,68 412,68
Kwota kosztów uzyskania przychodu [3010 zł – 412,68 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego)] × 20% 519,46 519,46 519,46
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3010 zł – 412,68 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 519,46 zł (koszty uzyskania przychodu) 2.078,00 2.078,00 2.078,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 11) (2078 zł × 12%) 249,36 353,26 353,26
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3010 zł – 412,68 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 2.597,32 2.597,32 2.597,32
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2597,32 zł × 9% 233,76 233,76 233,76
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 0,00 201,29
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego 249,36 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 249,00 353,00 152,00
Kwota netto 3010 zł – 412,68 zł (skł. społ.) – 233,76 zł (skł. zdrow.) – 249 zł (zaliczka na podatek) 2.114,56 2.010,56 2.211,56

 

 • rozliczenia kwoty 5.000 zł brutto:
VII-XII 2022 I-VI 2022 2021
Wynagrodzenie za pracę 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 5000 zł 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 5000 zł × 9,76% 488,00 488,00 488,00
Składki na ubezpieczenia rentowe 5000 zł × 1,5% 75,00 75,00 75,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 5000 zł × 2,45% 122,50 122,50 122,50
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 488 zł + 75 zł + 122,5 zł 685,50 685,50 685,50
Kwota kosztów uzyskania przychodu [5000 zł – 685,5 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego)] × 20% 862,90 862,90 862,90
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 5000 zł – 685,5 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 862,9 zł (koszty uzyskania przychodu) 3.452,00 3.452,00 3.452,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 11) (3452 zł × 12%) 414,24 586,84 586,84
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 5000 zł – 685,5 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 4.314,50 4.314,50 4.314,50
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 4314,5 zł × 9% 388,31 388,31 388,31
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 0,00 334,37
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego 414,24 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 414,00 587,00 252,00
Kwota netto 5000 zł – 685,5 zł (skł. społ.) – 388,31 zł (skł. zdrow.) – 414 zł (zaliczka na podatek) 3.512,19 3.339,19 3.674,19

 

 • rozliczenia kwoty 6.500 zł brutto:
VII-XII 2022 I-VI 2022 2021
Wynagrodzenie za pracę 6.500,00 6.500,00 6.500,00
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 6500 zł 6.500,00 6.500,00 6.500,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 6500 zł × 9,76% 634,40 634,40 634,40
Składki na ubezpieczenia rentowe 6500 zł × 1,5% 97,50 97,50 97,50
Składka na ubezpieczenie chorobowe 6500 zł × 2,45% 159,25 159,25 159,25
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 634,4 zł + 97,5 zł + 159,25 zł 891,15 891,15 891,15
Kwota kosztów uzyskania przychodu [6500 zł – 891,15 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego)] × 20% 1.121,77 1.121,77 1.121,77
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 6500 zł – 891,15 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 1121,77 zł (koszty uzyskania przychodu) 4.487,00 4.487,00 4.487,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 11) (4487 zł × 12%) 538,44 762,79 762,79
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 6500 zł – 891,15 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 5.608,85 5.608,85 5.608,85
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 5608,85 zł × 9% 504,80 504,80 504,80
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 0,00 434,69
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego 538,44 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 538,00 763,00 328,00
Kwota netto 6500 zł – 891,15 zł (skł. społ.) – 504,8 zł (skł. zdrow.) – 538 zł (zaliczka na podatek) 4.566,05 4.341,05 4.776,05

 

 • rozliczenia kwoty 8.000 zł brutto:
VII-XII 2022 I-VI 2022 2021
Wynagrodzenie za pracę 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 8000 zł 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 8000 zł × 9,76% 780,80 780,80 780,80
Składki na ubezpieczenia rentowe 8000 zł × 1,5% 120,00 120,00 120,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 8000 zł × 2,45% 196,00 196,00 196,00
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 780,8 zł + 120 zł + 196 zł 1.096,80 1.096,80 1.096,80
Kwota kosztów uzyskania przychodu [8000 zł – 1096,8 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego)] × 20% 1.380,64 1.380,64 1.380,64
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 8000 zł – 1096,8 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 1380,64 zł (koszty uzyskania przychodu) 5.523,00 5.523,00 5.523,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 11) (5523 zł × 12%) 662,76 938,91 938,91
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 8000 zł – 1096,8 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 6.903,20 6.903,20 6.903,20
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 6903,2 zł × 9% 621,29 621,29 621,29
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 0,00 535,00
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego 662,76 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 663,00 939,00 404,00
Kwota netto 8000 zł – 1096,8 zł (skł. społ.) – 621,29 zł (skł. zdrow.) – 663 zł (zaliczka na podatek) 5.618,91 5.342,91 5.877,91

 

 • rozliczenia kwoty 10.000 zł brutto:
VII-XII 2022 I-VI 2022 2021
Wynagrodzenie za pracę 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 10000 zł 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 10000 zł × 9,76% 976,00 976,00 976,00
Składki na ubezpieczenia rentowe 10000 zł × 1,5% 150,00 150,00 150,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 10000 zł × 2,45% 245,00 245,00 245,00
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 976 zł + 150 zł + 245 zł 1.371,00 1.371,00 1.371,00
Kwota kosztów uzyskania przychodu [10000 zł – 1371 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego)] × 20% 1.725,80 1.725,80 1.725,80
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 10000 zł – 1371 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 1725,8 zł (koszty uzyskania przychodu) 6.903,00 6.903,00 6.903,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 11) (6903 zł × 12%) 828,36 1.173,51 1.173,51
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 10000 zł – 1371 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 8.629,00 8.629,00 8.629,00
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 8629 zł × 9% 776,61 776,61 776,61
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 0,00 668,75
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego 828,36 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 828,00 1.174,00 505,00
Kwota netto 10000 zł – 1371 zł (skł. społ.) – 776,61 zł (skł. zdrow.) – 828 zł (zaliczka na podatek) 7.024,39 6.678,39 7.347,39

 

 • rozliczenia kwoty 12.000 zł brutto:
VII-XII 2022 I-VI 2022 2021
Wynagrodzenie za pracę 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 12000 zł 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 12000 zł × 9,76% 1.171,20 1.171,20 1.171,20
Składki na ubezpieczenia rentowe 12000 zł × 1,5% 180,00 180,00 180,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 12000 zł × 2,45% 294,00 294,00 294,00
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 1171,2 zł + 180 zł + 294 zł 1.645,20 1.645,20 1.645,20
Kwota kosztów uzyskania przychodu [12000 zł – 1645,2 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego)] × 20% 2.070,96 2.070,96 2.070,96
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 12000 zł – 1645,2 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 2070,96 zł (koszty uzyskania przychodu) 8.284,00 8.284,00 8.284,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 11) (8284 zł × 12%) 994,08 1.408,28 1.408,28
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 12000 zł – 1645,2 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 10.354,80 10.354,80 10.354,80
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 10354,8 zł × 9% 931,93 931,93 931,93
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 0,00 802,50
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego 994,08 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 994,00 1.408,00 606,00
Kwota netto 12000 zł – 1645,2 zł (skł. społ.) – 931,93 zł (skł. zdrow.) – 994 zł (zaliczka na podatek) 8.428,87 8.014,87 8.816,87

 

 • rozliczenia kwoty 15.000 zł brutto:
VII-XII 2022 I-VI 2022 2021
Wynagrodzenie za pracę 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 15000 zł 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 15000 zł × 9,76% 1.464,00 1.464,00 1.464,00
Składki na ubezpieczenia rentowe 15000 zł × 1,5% 225,00 225,00 225,00
Składka na ubezpieczenie chorobowe 14805 zł (podstawa ograniczona do 250% przeciętnego wynagr. w gospodarce narodowej) × 2,45% 362,72 362,72 322,11
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 1464 zł + 225 zł + 362,72 zł 2.051,72 2.051,72 2.011,11
Kwota kosztów uzyskania przychodu [15000 zł – 2051,72 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego)] × 20% 2.589,66 2.589,66 2.597,78
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 15000 zł – 2051,72 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 2589,66 zł (koszty uzyskania przychodu) 10.359,00 10.359,00 10.391,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 11) (10359 zł × 12%) 1.243,08 1.761,03 1.766,47
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 15000 zł – 2051,72 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 12.948,28 12.948,28 12.988,89
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 12948,28 zł × 9% 1.165,35 1.165,35 1.169,00
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 0,00 1.006,64
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego 1243,08 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 1.243,00 1.761,00 760,00
Kwota netto 15000 zł – 2051,72 zł (skł. społ.) – 1165,35 zł (skł. zdrow.) – 1243 zł (zaliczka na podatek) 10.539,93 10.021,93 11.059,89

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł