Jak rozliczać listę płac z potrąceniem komorniczym od lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0)

Jak dokonywać potrąceń w przypadku pracowników i zleceniobiorców 2022

Rozliczanie listy płac pracownika, którego wynagrodzenie zostało zajęte przez komornika nierzadko bywa skomplikowane. Z tego powodu redakcja SerwisKadrowego.pl przygotowała przykład takiej listy płac, który pokazuje wyliczenia z uwzględnieniem zmian od lipca 2022 r. przewidzianych w ramach Polskiego Ładu 2.0

Przykład

Wynagrodzenie 30-letniego pracownika zatrudnionego na 1/3 etatu, który zrezygnował z dokonywania wpłat na PPK, jest zajęte od lipca 2022 r. na poczet należności niealimentacyjnych (na ponad 3000 zł). Ma on prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów, a pracodawca jest upoważniony w jego przypadku do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek.

W rozstrzyganym przypadku, rozliczenie wynagrodzenia lipcowego z uwzględnieniem Polskiego Ładu 2.0 powinno wyglądać następująco:

Składniki Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę 1.400,00 zł
Podstawa wymiaru skł. społecznych 1400 zł 1.400,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 1400 zł × 9,76% 136,64 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 1400 zł × 1,5% 21,00 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 1400 zł × 2,45% 34,30 zł
Suma składek na ub. społeczne 136,64 zł + 21 zł + 34,3 zł 191,94 zł
Stawka procentowa podatku 12%
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1400 zł – 191,94 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 958,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 300,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągl. (958 zł × 12%) – 300 zł 0,00 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 1400 zł – 191,94 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.208,06 zł
Składka zdrowotna 1208,06 zł × 9% 108,73 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US po zaokrągleniu 0,00 zł
Kwota netto 1400 zł – 191,94 zł – 108,73 zł – 0 zł 1.099,33 zł
Wyliczenia kwoty potrącenia
Finalna kwota wolna od potrąceń 804,81 zł
Maksymalna kwota możliwa do potrącenia przy uwzględnieniu kwoty wolnej od potrąceń i rodzaju potrącenia 1099,33 zł (netto) – 804,81 zł (kwota wolna) = 294,52 zł (wyższego potrącenia nie da się zrealizować, gdyż naruszyłoby to kwotę wolną) 294,52 zł
Wyliczenie finalnej kwoty wolnej od potrąceń
Minimalne wyn. brutto ustalone proporcjonalnie do wymiaru etatu 3010 zł (płaca minimalna brutto) x 1/3 = 1003,33 zł (brutto) 1.003,33 zł
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 97,93 zł + 15,05 zł + 24,58 zł 137,56 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1003,33 zł – 137,56 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 616,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (616 zł × 12%) – 300 zł 0,00 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 1003,33 zł – 137,56 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 865,77 zł
Skł. zdrow. obniżona do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. (chodzi o zaliczkę PIT należną od przychodów opodatk. stanowiących podstawę skł. zdrow., co wynika z uchwały SN z 2 lutego 2016 r.-III UZP 18/15) {1003,33 zł – 250 zł (KUP) – [(1003,33 zł) × 9,76% + (1003,33 zł) × 1,5% + (1003,33 zł) × 2,45%] (skł. społ. fin. przez zatrudn. obliczone od podstawy stanowiącej ozus. przychód)} = 616 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) × 17% – 43,76 zł 60,96 zł
Kwota wolna od potrąceń 1003,33 zł – 137,56 zł – 60,96 zł – 0 zł 804,81 zł

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł