Szkolenie Polski Ład 2.0 z zakresu kadr i płac (uwzględniające zmiany od lipca 2022 r.)

Szkolenie Polski Ład 2.0

Na liczne sugestie czytelników, redakcja SerwisKadrowego.pl przygotowała szkolenie online „Wszystko o listach płac po zmianach od lipca 2022 r.”, w czasie którego przez ponad 4 godziny omawiane są kompleksowo nowe zasady rozliczeń płacowych wg przepisów Polskiego Ładu 2.0.

Szkolenie pokazuje na przykładach jak rozliczać wynagrodzenie np. pracowników, zleceniobiorców czy członków zarządu.

Każdy, kto zdecyduje się na wspomniane szkolenie, w pakiecie otrzyma także materiały szkoleniowe liczące ponad 400 stron oraz możliwość zadawania pytań dotyczących zagadnień poruszonych w trakcie szkolenia.

Do każdego ważniejszego zagadnienia w trakcie szkolenia prezentowane jest praktyczne rozliczenie listy płac.

Z poniższego fragmentu szkolenia dowiesz się, czemu koniec z „rolowaniem” zaliczek na podatek wcale nie oznacza likwidacji konieczności podwójnego kalkulowania na listach płac należności podatkowych:

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , , , , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

 

Sprawdź jedyne tak praktyczne szkolenie (w pełnej wersji) z zakresu rozliczania list płac po zmianach przewidzianych w ramach Polskiego Ładu 2.0

W materiałach szkoleniowych „Wszystko o listach płac po zmianach od lipca 2022 r.” opisano m.in. następujące zagadnienia:

 • Polski Ład 2.0 – ogólne założenia
 • Podwyższenie progu podatkowego od 1 stycznia 2022 r.
 • Obniżenie stawki podatku
 • Zmiana skali podatkowej w 2022 r.
 • Dostosowanie zryczałtowanej stawki podatkowej
 • Zmiany kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki
 • Stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek według nowych reguł
 • Likwidacja ulgi dla tzw. klasy średniej
 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących możliwości rezygnacji przez podatnika z KUP
 • Odejście od 1 lipca 2022 r. od mechanizmu przedłużania terminów poboru zaliczek na podatek
 • Zmiany w zakresie oświadczeń składanych płatnikom przez podatników
 • Ograniczenie odpowiedzialności płatnika
 • Pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące zmian przewidzianych od lipca 2022 r.
 • Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania
 • Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku
 • Zmiany w katalogu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • Zmiana zasad obniżania składki zdrowotnej do wysokości podatku
  • Obniżanie składki zdrowotnej przy osiąganiu w jednym miesiącu przychodów oskładkowanych i zwolnionych z ZUS
  • Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek przy „uldze dla młodych”
  • Obniżanie składki zdrowotnej przy rezygnacji z kosztów uzyskania przychodu lub przy podatku 32%
  • Obniżanie składki zdrowotnej pracownika przy stosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu
 • Jak od lipca 2022 r. prawidłowo rozliczać kilka wypłat w jednym miesiącu
 • Rozliczanie przychodu po przekroczeniu nowego progu podatkowego i rocznego limitu podstawy składek ZUS
 • Zmiany w rozliczaniu umów zlecenia
 • Wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych a składka zdrowotna
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem
 • Wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych od 2023 r.
 • Objęcie zasiłku macierzyńskiego zerowym PIT
 • Jak obliczyć podatek w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia z podatku dla młodych
 • Koszty pracownicze stosuje się tylko do wysokości przychodu
 • Wyliczenia kwot wolnych od potrąceń od lipca 2022 r.
 • Modyfikacja zwolnienia podatkowego dla emerytów lub rencistów
 • Nowe zwolnienia z podatku przewidziane w Polskim Ładzie

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł