Wymiar czasu pracy w kwietniu 2023 r. (+kalkulator)

Wymiar czasu pracy

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym kwiecień 2023 r. wynosi:

  • 152 godziny;
  • 19 dni do przepracowania (w przypadku podstawowego systemu czasu pracy przewidującego 8-godzinny „roboczodzień”).

Sposób wyliczenia liczby godzin do przepracowania w kwietniu 2023 r.

W myśl art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia wymiaru czasu pracy w kwietniu 2023 r. niezbędne jest:

  • przemnożenie 4 pełnych tygodni przypadających na okres od 1 do 28 kwietnia przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy): (40 godz. × 4 tyg.) = 160 godz.;
  • odjęcie od otrzymanej wartości po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w kwietniu w dniu innym niż niedziela (chodzi tu więc o święto przypadające na 10 kwietnia czyli Drugi dzień Wielkiej Nocy): 160 godz. – (8 godz. × 1 święto przypadające na 10 kwietnia czyli Drugi dzień Wielkiej Nocy).

 

Baza niezbędnych kalkulatorów płacowych w jednej aplikacji!

W rezultacie, nominalny wymiar czasu pracy w kwietniu 2023 r. dla pełnoetatowca to 152 godz., co wynika z wyliczenia:

(40 godz. × 4 tyg.) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 10 kwietnia czyli Drugi dzień Wielkiej Nocy) = 152 godz.

 

Ponieważ, dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie, w kwietniu 2023 r. „niepełnoetatowy” (nominalny) czas pracy to:

  • dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu: 114 godz. (152 godz. x 3/4);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu: 76 godz. (152 godz. x 1/2);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/3 etatu: 50,67 godz. (152 godz. x 1/3);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu: 38 godz. (152 godz. x 1/4).

Kalkulator Online „Wymiar czasu pracy 2023

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł